Expresní nabídka

Expresní nabídka

Jazyk:

E-mail:

Aktuality

04.06.2024Hledáme brigádníka na letní měsíce na pozici administrativní sekretář/ka,
více info na: https://1url.cz/B1uA6

19.04.2024Polština, španělština, švédština a arabština - soudně ověřené překlady úředních dokumentů (rodných, oddacích a úmrtních listů) i v expresních termínech vyhotovení, a to včetně notářských kopií.
Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

25.01.2024

Apostilní doložka vydaná Notářskou komorou České republiky na soudních překladech

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině.
Listiny ověřené a podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být následně ověřeny pro použití v cizině.
Takto notářsky ověřený podpis překladatele lze dále opatřit apostilační doložkou, kterou vydá Notářská komora České republiky.

Pro více informací ohledně vyhotovení soudně ověřených překladů určených pro zahraničí nás kontaktujte na 603 84 11 80 nebo nás navštivte v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33.
Jsme tu pro Vás každý všední den od 8:30 do 16:30 hod.


24.01.2024

Lze ověřit zalaminovaný originál?

Protože se v minulosti objevily zalaminované listiny matričních dokladů (rodné listy, oddací listy), které byly padělkem, nedoporučuje MVČR vidimaci zalaminovaných dokladů provádět, a to s odkazem na ustanovení § 9 písm. h) bod 1. zákona o ověřování, ve kterém je uvedeno, že z předložené listiny k vidimaci musí být patrné, že se jedná o prvopis.

23.01.2024

Co je to superlegalizace a apostila?

Superlegalizace a apostila, tj. vyšší stupeň ověření veřejné listiny pro účely jejího použití v cizině, je prokázání skutečnosti, že listinu vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti příslušný orgán České republiky, anebo před ním byla podepsána.

Povinnost superlegalizovat nahrazuje apostilní doložka pro státy, ve kterých bude listina použita, a které jsou stranou Haagské Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Úmluva o apostile).

Navíc z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci nebo z přímo použitelných právních předpisů Evropské unie vyplývá i osvobození od dalšího ověření.

Vyšším ověřením se ověřuje pouze pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoli obsah listiny samotné.

Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky na 603 84 11 80 nebo při osobní schůzce u nás v kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33.
Jsme tu pro Vás každý všední den od 8:30 do 16:30 hodin.

17.01.2024Nabízíme překlady veškerých potřebných dokumentů k vyřízení pohřbu, ale i dalších záležitostí včetně dědického řízení.
Kromě překladu dokumentů nabízíme i jejich soudní ověření včetně vyhotovení notářských kopií a apostilizace českých dokumentů.

Přineste si s sebou tedy doklady, které potřebujete přeložit a v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33 domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

16.01.2024Nabízíme překlady veškerých dokumentů potřebných pro získání pobytů cizinců v ČR, překlady rodných listů, oddacích listů, překlady výpisů z rejstříků trestů.
Kromě překladu dokumentů nabízíme i jejich soudní ověření včetně vyhotovení notářských kopií a apostilizace českých dokumentů.

Přineste si s sebou tedy doklady, které potřebujete přeložit a v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33 domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

15.01.2024Provádíme soudně ověřené překlady rodných listů, oddacích listů, potvrzení k sňatku, úmrtních listů i v EXPRESNÍCH TERMÍNECH včetně notářských kopií.
Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

11.01.2024Provádíme úřední (soudně ověřené) překlady rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.
Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

10.01.2024Provádíme odborné překlady obsahu bakalářských a diplomových prací včetně potvrzení správnosti překladu.
Rádi pro Vás vyhotovíme i soudně ověřené překlady překlady včetně notářských kopií.

10.01.2024

Překládáme doklady o ukončeném vzdělání v ČR do cizích jazyků včetně legalizace těchto dokladů

Rádi Vám nabídneme soudní překlady dokladů o základním, středním a vyšším odborném vzdělání. U dokladů, které jsou vydané školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení v České republice můžeme na Vaši žádost zajistit legalizaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Přineste si s sebou tedy vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list,
vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři včetně diplomu absolventa či vysvědčení o absolutoriu včetně diplomu absolventa vyšší odborné školy a domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

12.12.2023

Změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Advent už je zase tady, dovolte nám proto, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Do čvrtka 21. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
V pátek 22. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 8:30 do 16:00 hod.
Od soboty 23. prosince do úterý 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.

Od středy 27. do pátku 29. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena od 10:00 do 16:00 hod.

Přejeme Vám krásný advent, klidné a příjemné vánoční svátky a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce! A hlavně pevné zdraví!

Těšíme se na Vás opět v novém roce

Jana Pokorná
Atingo translatio

08.11.2023Provádíme odborné překlady obsahu bakalářských a diplomových prací včetně potvrzení správnosti překladu.
Rádi pro Vás vyhotovíme i překlady se soudní doložkou včetně notářských kopií.

31.10.2023Soudní překlady němčiny, angličtiny a ukrajinštiny i v EXPRESNÍCH TERMÍNECH včetně notářských kopií.
Bližší informace na 603 84 11 80 nebo na atingo@atingo.cz

27.09.2023Dne 1.10.2023 nabývá účinnosti Zákon č. 281/2023 Sb., tj zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pro naše klienty nabízíme překlady Informací o obsahu pracovního poměru i jiných nezbytných právních dokumentů do anglického a německého jazyka v normálním i expresním termínu vyhotovení.

08.09.2023

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU NIS2 nese nenápadné označení 2022/2555, ale po jejím převzetí do české legislativy, k čemuž dojde nejpozději 18. října 2024, přinese pro řadu společností velký balík nových povinností. Dotčených společností budou tisíce a jejich okruh, možná ještě rozšíří související Vyhláška o regulovaných službách a pětice dalších připravovaných vyhlášek.
Už jen z přehledu základních okruhů, které dotčené organizace budou muset podchytit, je vidět, že rozsah povinností násobně předčí zavádění směrnice GDPR v roce 2016:
- Zásady analýzy rizik a bezpečnosti informačních systémů
- Řešení incidentů
- Kontinuita provozu, například řízení zálohování a zotavení po havárii, a krizové řízení
- Bezpečnost dodavatelského řetězce, včetně bezpečnostních aspektů týkajících se vztahů mezi jednotlivými subjekty a jejich přímými dodavateli nebo poskytovateli služeb.
- Bezpečnost při pořizování, vývoji a údržbě sítí a informačních systémů, včetně nakládání se zranitelnostmi a jejich odhalování
- Zásady a postupy pro hodnocení účinnosti opatření pro řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Základní postupy kybernetické hygieny a školení v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Zásady a postupy týkající se používání kryptografie a případně šifrování
- Bezpečnost lidských zdrojů, zásady řízení přístupu a správa aktiv
- Používání vícefaktorové autentizace nebo řešení průběžné autentizace, zabezpečené hlasové, video a textové komunikace a zabezpečených systémů nouzové komunikace

Pokud se implementace této směrnice dotkne i Vaší společnosti, rádi Vám již nyní pomůžeme s překlady veškerých potřebných interních dokumentů a externích dokladů.
Přeložíme i formuláře a výkaznictví pro reportování v případě řešení incidentů, záložní plány pro business continuity (v případě kybernetického útoku), a veškeré potřebné externí doklady (výkazy, přehledy, certifikáty, …) i interní dokumenty (zásady, směrnice, formuláře, školicí materiály, …).

V případě zájmu jsme pro Vás rádi k dispozici na 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz.

03.08.2023Soudní překlady včetně notářských kopií Vašich dokladů
ANGLIČTINA, NĚMČINA, UKRAJINŠTINA, RUŠTINA, POLŠTINA, SLOVINŠTINA
i EXRESSNÍ VYHOTOVENÍ

02.06.2023

administrativní sekretář/ka

V současné době potřebujeme posílit administrativu naší firmy, a z tohoto důvodu hledáme spolupracovníky na místo:
administrativní sekretář/ka
který zajišťuje prvotní komunikaci s klienty a dodavateli a související činnosti.

Náplň práce:
- zpracování došlé e-mailové pošty a její roztřídění pro další zpracování, odesílání vyhotovených zakázek a jejich předúčtování, sledování zakázek v on-line prostředí, příjem telefonních hovorů
- práce s textem, formální kontrola úplnosti zpracovávaných dokumentů a elementární grafická úprava (převážně ve Wordu)

Požadované znalosti a zkušenosti:
- spolehlivost
- snaha učit se nové technologie, pozitivní přístup k práci s novými technologiemi včetně AI
- uživatelská znalost MS Office
- selský rozum
- schopnost zvládat nárazové návaly práce
- orientaci v souběžném řešení více úloh
- pečlivost
- zájem o chod společnosti a snaha o vytváření dobrého pracovního prostředí

Nabízíme:
- různorodou práci na hlavní pracovní poměr
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího rozvoje

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „administrativní sekretářka“. Poté Vám zašleme dotazník a po jeho vyhodnocení se s úspěšnými uchazeči telefonicky spojíme.

04.04.2023

Expresní vyhotovení soudních překladů

UKRAJINŠTINA, NĚMČINA, ANGLIČTINA, CHORVATŠTINA A SLOVINŠTINA
Soudní překlady včetně notářských kopií.
Možno i EXPRES.
Bližší informace na 603 84 11 80 nebo na atingo@atingo.cz

24.03.2023

překlady anotací do angličtiny a němčiny

překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

27.02.2023

Expresní vyhotovení soudních překladů

Soudní překlady ukrajinského, německého a anglického jazyka včetně notářských ověření.
Možno i EXPRES.
Bližší informace na 603 84 11 80 nebo na atingo@atingo.cz.

15.12.2022

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Advent už je zase tady, dovolte nám proto, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 19. do pátku 23. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Od soboty 24. prosince do pondělí 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.

Od úterý 27. do čtvrtka 29. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 10:00 do 16:00 hod.
V pátek 30. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 10:00 do 15:00 hod.

Přejeme Vám krásný advent, klidné a příjemné vánoční svátky a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce! A - hlavně pevné zdraví!

Těšíme se na Vás opět v novém roce

Jana Pokorná
Atingo translatio

25.10.2022

VOLNÉ MÍSTO - překladatel / korektor anglického jazyka

VOLNÉ MÍSTO - překladatel / korektor anglického jazyka

V současné době rozšiřujeme a posilujeme sekci anglického jazyka a z tohoto důvodu hledáme další spolupracovníky na externí spolupráci i na HPP na místa překladatelů a korektorů anglického jazyka.

Náplní práce překladatele a korektora jsou překlady z anglického jazyka do češtiny a naopak a příp. provádění jazykových korektur. Překlady a korektury se provádějí v různých oborech (ekonomie, strojírenství, stavebnictví, elektro, právo, ...).

Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání

Znalosti:
- výborná znalost anglického a českého jazyka slovem a písmem
- uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)
- znalost práce v CAT prostředích výhodou
- orientace v odborné tématice (právo, ekonomie, IT, stavebnictví, automobilismus, medicína / farmacie…)

Náplň práce:
- odborné překlady dokumentů
- odborné, jazykové a stylistické korektury již provedených překladů

Nabízíme:
- externí spolupráci nebo práci na HPP
- zaškolení pro práci v CAT prostředích (TWS)
- příjemné pracovní prostředí

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, prosím zašlete na mailovou adresu "atingo@atingo.cz" Váš životopis a motivační dopis. Poté Vám budou zaslány k vyhotovení zkušební překlady.

Děkujeme Vám a těšíme se na Vaše odpovědi,

Soňa Faithová
Atingo translatio
mobil v pracovní dny 8:30 - 12:30 hod.: 603 84 11 80

Tato zpráva není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a nemůže být proto přijata. Tato zpráva nemá povahu předsmluvní informace.

08.04.2022Slevy na soudní překlady rodných listů a jiných úředních dokumentů z ukrajinského do českého jazyka

03.12.2021

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 20. do středy 22. prosince 2021 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Ve čtvrtek 23. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 8:30 do 14:00 hod.
Od pátku 24. prosince do neděle 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.

Od pondělí 27. do středy 29. prosince 2021 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 8:30 do 16:30 hod.
Ve čtvrtek 30. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 8:30 do 14:00 hod.
Od pátku 31. prosince do neděle 2. ledna 2022 bude naše kancelář uzavřena.

S přáním příjemného adventu

Jana Pokorná
Atingo translatio

14.12.2020

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 21. do středy 23. prosince 2020 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Od čtvrtka 24. prosince do neděle 27. prosince 2020 bude naše kancelář uzavřena.
Od pondělí 28. do středy 30. prosince 2020 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 8:30 do 16:30 hod.
Od čtvrtka 31. prosince do neděle 3. ledna 2021 bude naše kancelář uzavřena.

S přáním příjemného adventu

Jana Pokorná
Atingo translatio

22.10.2020

Atingo - překlady v době nouzového stavu

Vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, můžeme Vám i nadále vyhotovit jak klasické překlady, tak i překlady se soudní doložkou.

Požadavky na překlady prosíme zasílejte e-mailem na atingo@atingo.cz a my se s Vámi spojíme a dohodneme potřebné náležitosti.

Požadavky na vyhotovení soudně ověřených překladů buď zasílejte e-mailem, nebo nás kontaktujte telefonicky a my s Vámi již dohodneme další postup včetně:
- přijetí a odeslání originálních textů kurýrem nebo poštou nebo
- použití datové schránky, přijetí konverzní doložky a vyhotovení konverze notářem
- vyhotovení překladu a ověření soudním tlumočníkem

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici na 603 84 11 80.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

04.05.2020

Obraťte se na nás nejen se soudním překladem

Vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, jsme schopni pro Vás vyhotovit i soudně ověřené překlady.

Celý proces jsme zjednodušili a minimalizovali rizika, stačí nám požadované texty zaslat e-mailem a my s Vámi již dohodneme další postup, který může zahrnovat:
- přijetí a odeslání originálních textů kurýrem nebo
- přijetí konverzní doložky, vyhotovení konverze notářem
- vyhotovení překladu a ověření soudním tlumočníkem

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

29.04.2020Soudní překlady \"potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury\" do německého jazyka ve zkrácených lhůtách.

07.04.2020

Atingo - soudní překlady během nouzového stavu

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, jsme schopni pro Vás vyhotovit i soudně ověřené překlady.

Abychom minimalizovali rizika a celý proces zjednodušili (nejen zadání překladu, ale i odevzdání vyhotoveného soudního překladu), stačí nám požadované texty zaslat buď prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem konverzní doložku a my provedeme konverzi do tištěné podoby.
Vyhotovíme překlad a ověříme jej soudním tlumočníkem. Takto vyhotovený soudní překlad převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme jej ověřovací doložkou konverze.

Překlad v datové podobě Vám můžeme zaslat buď prostřednictvím datové schránky, nebo přímo na Vaši e-mailovou adresu.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.03.2020

Atingo - úprava pracovní doby

Atingo - úprava pracovní doby

Vážení obchodní přátelé,

od pondělí 30. března 2020 pro Vás budeme mít otevřeno každý všední den od 8:30 do 16:30 hod.
Při požadavku na zadání nebo převzetí překladu v jinou dobu nás prosíme kontaktujte na t. 603 84 11 80 nebo na tomto e-mailu, abychom se domluvili.

Rozsah služeb i termíny vyhotovení zůstávají nezměněné.

Zůstáváme s přátelským pozdravem a těšíme se na další spolupráci

Jana Pokorná
Atingo translatio


16.03.2020

Atingo - provoz nepřerušen

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás ujistili, že provoz naší kanceláře zůstává zachován.

Chtěli bychom Vás nicméně požádat, abyste se s požadavky na překlady na nás obraceli přednostně prostřednictvím e-mailu, v nezbytných případech (soudní překlady, notářské doložky, vyšší ověření) prosíme o zasílání poštou nebo kurýrem.

Věříme, že tato náročná situace brzy odezní a my se budeme moci s Vámi opět přivítat.

Do té doby prosíme všechny o dodržování nařízení vlády a hygieniků a o respektování doporučených opatření, včetně používání ochranných pomůcek, zejména pokud bude nezbytně nutné, abyste nás navštívili v našich prostorách.

Děkujeme

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.02.2020

Překlady z oblasti medicíny a farmacie

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám nabídli překlady z oblasti medicíny a farmacie (překlady lékařských zpráv, návodů k použití zdravotnických prostředků a diagnostických přístrojů), včetně notářského a soudního ověření. Překládáme i webové stránky a propagační materiály.

Dotazy zodpovíme na mailu atingo@atingo.cz či na telefonu 251 512 233 nebo 603 841 180.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

11.02.2020

Překlady čínštiny a korejštiny

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

před nadcházející sezónou Vám nabízíme překlady Vašich prospektů, letáků či webových stránek i do standardní čínštiny (mandarínštiny) a do korejštiny. Překlady vyhotovují rodilí mluvčí.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 603 84 11 80 nebo stačí zaslat Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

08.01.2020

překlady obsahů bakalářských či diplomových prací

Milí studenti!

Rádi bychom vám nabídli překlady obsahů bakalářských či diplomových prací do anglického či německého jazyka, a to včetně potvrzení naší společnosti o tom, že jsme překlad provedli. V případě Vašeho požadavku je možné stvrdit správnost překladu doložkou soudního tlumočníka.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 257 315 353 nebo
+420 251 512 233, případně zašlete zprávu na e-mail atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte: \"překlad diplomové práce\".

S přátelským pozdravem

Jana Pokorná
Atingo translatio

19.12.2019Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku 2020 si dovolujeme připojit poděkování za Vaši důvěru a velmi dobrou spolupráci.

Jana Pokorná
Atingo translatio

04.12.2019

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože Advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 23. prosince 2019 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:00 do 18:00 hod.
Od úterý 24. prosince do neděle 29. prosince 2019 bude naše kancelář uzavřena.
V pondělí 30. prosince 2019 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 16:00 hod.
V úterý 31. prosince 2019 a ve středu 1. ledna 2020 bude naše kancelář uzavřena.
Od čtvrtka 2. ledna 2020 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 18:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio


24.05.2019

Rychle a kvalitně...

Rychle a kvalitně...

květen 2019: přes 100 ns překladů z anglického do českého jazyka z oblasti televizní a filmové tvorby během jednoho týdne

20.03.2019

Perličky v překládaných textech

Vážení obchodní přátelé,

připravili jsme pro Vás malé odlehčení - několik perliček, na které jsme za ta léta, co pro vás překládáme, narazili.

Tak třeba cenná rada v návodu na údržbu bazénu:
V případě přetrvávajících problémů s kvalitou vody přidejte do vody větší množství vody.

Jinde zase chtěli prokázat své pracovní nadšení:
Služba bude poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Případné prodloužení této doby bude stranami dohodnuto a potvrzeno písemně.
nebo
V době od 7:30 do 23:00 je recepce otevřena 24 hodin denně.

Zde malý hlavolam pro elektrikáře:
Motor připojte ke zdroji 24 V, 50 Hz stejn.

... nebo praktický návod k použití:
Nelze-li fixační pákou otočit, vyjměte ji a vyčistěte - viz postup vyjmutí fixační páky.
Vyjmutí fixační páky: Otočte fixační páku…

... a filtry, které lze/nelze nastavit při focení:
Efekty krásy jsou vypnuté. Efekty krásy nelze používat současně s tělesnými efekty.

… či malá ukázka z korporátního žargonu:
Oznamovatel bude informován o přijetí anonymního oznámení.

Kapitolou samou pro sebe jsou anglické texty ze zemí, kde angličtina není rodným jazykem. Např. pokyn k opravě čínského rádia začínající slovy:
Před opravou přístroje uřízněte šňůru v zásuvce.

A když někdo nedá pozor na jednotky, objeví se v propagačním materiálu hotelu toto:
Snídani podáváme v hotelovém baru vzdáleném 164 mil.

07.02.2019překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

10.01.2019

Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné & konverze z listinné podoby do elektronické

Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné & konverze z listinné podoby do elektronické

Pro vyhotovení soudně ověřených překladů je třeba soudní překlad přišít k originálu. Pokud jste obdrželi originál do datové schránky, prosíme, vytiskněte nám konverzní lístek, ze kterého my provedeme konverzi dokumentu do listinné podoby. Takto konvertovanou listinu přeložíme a soudně ověříme.

Dále bychom Vám rádi nabídli možnost zasílání vyhotovených soudně ověřených překladů v elektronické podobě. Soudně ověřené překlady převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme je ověřovací doložkou konverze.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

04.01.2019

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

listopad / prosinec 2018: 420 normostránek z anglického do českého jazyka z oblasti stavební techniky za méně než čtyři týdny

02.01.2019

Expresní vyhotovení soudních překladů

Nabízíme Vám expresní vyhotovení soudních překladů německého, ruského, ukrajinského, anglického a slovinského jazyka.

21.12.2018

KOORDINÁTOR/KA ZAKÁZEK

V současné době hledáme spolupracovníka/nici na pozici KOORDINÁTOR/KA ZAKÁZEK. Bližší informace naleznete na https://www.inwork.cz/prace/praha/praha/praha/3119007-koordinator-ka-zakazek/ nebo volejte paní Bc. Olgu Lindovou na 251 512 233. Těšíme se na setkání s Vámi!

13.11.2018

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 24. prosince do středy 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.
Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 9:00 do 17:00 hod.
V pondělí 31. prosince 2018 a v úterý 1. ledna 2019 bude naše kancelář uzavřena.
Od středy 2. ledna 2019 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 18:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

02.11.2018

Atingo - šťastná jedenáctka ...

Atingo - šťastná jedenáctka ...

Vážení obchodní přátelé,

měsíc prosinec a přelom roku bývají hektickým obdobím. Proto se hodí vyřešit, co lze, v předstihu a v klidu.

Abychom Vám to ještě usnadnili, nabízíme Vám po celý jedenáctý měsíc roku jedenáctiprocentní slevu na překlady. Podmínkou je zadat překlad do 11. hodiny (každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin).

Tato sleva se nevztahuje na překlady, které se řídí rámcovými smlouvami. Slevu nelze sčítat s jiným cenovým zvýhodněním.

Využijte v listopadu šťastnou jedenáctku a získejte slevu 11 %!

Jana Pokorná
Atingo translatio


24.10.2018

soudní takřka na počkání

Atingo - ruština, ukrajinština, slovinština, němčina a angličtina - soudně takřka na počkání

27.04.2018

Hledá se spolupracovník na HPP překladatel anglického jazyka

Hledáme spolupracovníka na HPP na místo překladatele anglického jazyka. Pro více informací volejte 603 841 180 paní Soňu Vedralovou nebo pište na atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „překladatel anglického jazyka“.

17.04.2018Atingo - soudní vyhotovení překladů - angličtina - ruština - němčina - ukrajinština - slovinština - takřka obratem

05.04.2018

Hledá se spolupracovník na HPP překladatel anglického jazyka

Hledáme spolupracovníka na HPP na místo překladatele anglického jazyka. Pro více informací volejte 603 841 180 paní Soňu Vedralovou nebo pište na atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „překladatel anglického jazyka“.

03.04.2018Soudní vyhotovení překladů - angličtina - ruština - němčina - slovinština - takřka obratem

29.03.2018Přejeme Vám krásné a veselé prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku.

15.03.2018

Soutěž o nejlepší firmu na Praze 7

Atingo se účastní soutěže o nejlepší firmu na Praze 7.
Hlasovat pro nás můžete na https://vote.d21.me/cs/info/nejlepsinasedmicce
Naleznete nás na poslední volbě v sekci OSTATNÍ.
Vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme za ní.

12.03.2018

překlady anotací bakalářských a diplomových prací

Atingo - překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

07.03.2018

Expresní vyhotovení soudních překladů

Nabízíme Vám expresní vyhotovení soudních překladů německého, ruského, ukrajinského, anglického a slovinského jazyka.

29.12.2017Děkujeme Vám za příjemnou a přátelskou spolupráci v roce 2017. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů!

08.12.2017

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

18.12. - 21. 12.: 8:00 - 18:00 hod.
22.12.: 8:00 - 17:00 hod.
23. - 26. 12: zavřeno
27. a 28.12: 9:00 - 17:00
29.12: 9:00 - 16:00
30.12 - 1.1.2018: zavřeno
od 2.1.2018: 8:00 - 18:00 hod.

31.08.2017

Atingo - možnost zasílání soudně ověřených překladů v elektronické podobě s ověřovací doložkou konverze

Atingo - možnost zasílání soudně ověřených překladů v elektronické podobě s ověřovací doložkou konverze

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám nabídli možnost zasílání vyhotovených soudně ověřených překladů v elektronické podobě. Soudně ověřené překlady převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme je ověřovací doložkou konverze.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na 603 84 11 80.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


07.06.2017

Atingo - posílení ranní směny a soudní překlady na počkání

Atingo - posílení ranní směny a soudní překlady na počkání

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že jsme pro Vás posílili ranní směnu pro příjem a vyhotovování překladů.

Věříme, že tento krok bude pro Vás znamenat podstatné zkrácení doby reakce jak při potvrzování překladů, tak při jejich vlastním vyhotovení.
Soudní překlady anglického a německého jazyka jsme pro Vás v případě Vašeho zájmu připraveni vyhotovit takřka na počkání.

Snažíme se, aby naše vzájemná spolupráce vždy probíhala v příjemném a velmi přátelském duchu a věříme, že i tímto krokem k tomu přispějeme.

Jana Pokorná
Atingo translatio

02.06.2017

Otevírací doba v červnu a červenci

Otevírací doba v červnu a červenci

8:00 - 18:00 hod.

23.03.2017

Atingo - nařízení o ochraně osobních údajů - překlady s 20% slevou


Vážení obchodní přátelé,

jak asi víte, správa osobních údajů se v brzké době dočká zásadních změn. Od 25. května 2018 bude zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nahrazen GDPR (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) a českým adaptačním zákonem. Bude nutné vytvořit pravidla a systém pro správu osobních údajů a posílit opatření, která budou bránit úniku dat, včetně návrhu a realizace technických řešení.

Abychom alespoň trochu podpořili zvládnutí tohoto procesu, dovolujeme si Vám nabídnout 20% slevu na překlady všech dokumentů, které se budou této problematiky týkat.
Tato nabídka začíná platit nyní a je platná do konce května 2018. Stačí do předmětu objednávky uvést kód GDPR. Nabídka se vztahuje na všechny překlady v anglickém, německém a ruském jazyce. Toto zvýhodnění nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi nebo zvýhodněnými cenami.

Budeme potěšeni, pokud se na nás v této souvislosti obrátíte. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vaši důvěru nezklamali.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme

s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

17.03.2017Hledáme spolupracovníka na místo PROJECT MANAGERA (vede jednání s klienty a řídí práci překladatelů a korektorů) se znalostí anglického jazyka. Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „PROJECT MANAGER“. Poté Vám zašleme dotazník včetně krátkého zkušebního překladu. Po jeho vyhodnocení se s úspěšnými uchazeči telefonicky spojíme.

07.02.2017Hledáme další spolupracovníky na HPP pro překlady anglického jazyka. Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „překladatel angličtiny na HPP“. Poté Vám zašleme zkušební texty na překlad a po jejich vyhodnocení se s úspěšnými uchazeči telefonicky spojíme.

09.01.2017Děkujeme Vám za velmi dobrou spolupráci v loňském roce. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti!

16.12.2016

Atingo - změna otevírací doby na přelomu roku:

Atingo - změna otevírací doby na přelomu roku:

19. - 22. 12. 2016: 8:00 - 19:00
23. 12. 2016: 8:00 - 16:00
24. - 26. 12. 2016: zavřeno
27. - 30. 12. 2016: 9:00 - 17:00
31. 12.2016 - 1. 1. 2017: zavřeno

21.11.2016

soudní překlady anglického, německého a ruského jazyka na počkání

soudní překlady anglického, německého a ruského jazyka na počkání

02.11.2016

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

14.10.2016

překlady mandarínštiny za příznivé ceny

překlady mandarínštiny za příznivé ceny - volejte 603 841 180

15.06.2016

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

04.04.2016

lokalizace rozsáhlých textů do jazyků Balkánského poloostrova

lokalizace rozsáhlých textů do jazyků Balkánského poloostrova

Od ledna do března jsme provedli překlad a lokalizaci textů z oblasti IS do slovinštiny, albánštiny, bosenštiny a makedonštiny. Překlady provádíme výhradně rodilými mluvčími a veškeré texty jsou dále korigovány druhým překladatelem.

23.03.2016

Atingo - otevírací doba o Velikonocích

Atingo - otevírací doba o Velikonocích

Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali, že o Velikonocích budeme ve čtvrtek 24. března pracovat od 8:00 do 19:00 hodin.

V pátek 25. března a v pondělí 28. března bude naše kancelář zavřená.

Od úterý 29. března máme pro Vás otevřeno opět od 8:00 hod.

S přáním krásných Velikonoc

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.01.2016Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.11.2015

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

21. – 22.12.2015: 8:00 – 19:00
23.12.2015: 8:00 – 18:00
24. – 27.12.2015: zavřeno
28. – 30.12.2015: 9:00 – 17:00
31.12.2015 – 3.1.2016: zavřeno


12.11.2015

Atingo - oznámení o uzavření kanceláře dne 17. listopadu

Atingo - oznámení o uzavření kanceláře dne 17. listopadu

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás upozornili na uzavření naší kanceláře dne 17. listopadu.

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s přáním příjemně stráveného svátečního dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

02.06.2015

15 % sleva na překlady bezpečnostních listů

15 % sleva na překlady bezpečnostních listů

platná při zadání překladu BL do 30. června 2015

dle článku 3 je NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 487/2013
ze dne 8. května 2013 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
závazné pro směsi od 1. června 2015

19.05.2015

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

duben / květen - 240 normostránek z českého do anglického jazyka z oblasti těžkého strojírenství v průběhu čtyř týdnů

březen - 200 normostránek z německého do českého jazyka odborného textu z oblasti zvukových izolací v průběhu čtyř týdnů

únor / březen - 230 normostránek do německého a do bulharského jazyka vysoce odborného textu z oblasti obchodování na burze v průběhu čtyř týdnů


16.01.2015

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...


leden 2015 ... 150 ns technické dokumentace z anglického do českého jazyka v průběhu 14 dnů

leden 2015 ... 140 ns z anglického do českého jazyka z oblasti IT v průběhu 14 dnů

prosinec 2014 ... 160 ns z oblasti zabezpečovací techniky z anglického do českého jazyka

prosinec 2014 ... 360 ns technických norem z češtiny do angličtiny


18.12.2014

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 22. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 19:00 hod.
V úterý 23. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 18:00 hod.
Od středy 24. prosince do pátku 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.
V pondělí 29. prosince a v úterý 30. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 18:00 hod.
Ve středu 31. prosince 2014 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 15:00 hod.
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 a v pátek 2. ledna 2015 bude naše kancelář uzavřena.
Od pondělí 5. ledna 2015 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio


03.12.2014

překlady informací o potravinách s 20% slevou

Vážení obchodní přátelé,

pokud v souvislosti s novou právní úpravou zamýšlíte provést doplnění či aktualizaci etiket nebo jakýchkoli jiných informací o Vámi nabízených potravinách nebo chystáte-li aktualizaci jídelního lístku,

rádi bychom Vám nabídli 20% slevu na vyhotovení překladu do jazyků Evropské unie.

Překlady provádíme dle bilingvního znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.1169/2011.

Tato nabídka je platná do konce prosince 2014.

Věříme, že tato nabídka vychází vstříc Vašim potřebám a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Jana Pokorná
Atingo translatio

01.12.2014

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 22. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 19:00 hod.
V úterý 23. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 18:00 hod.
Od středy 24. prosince do pátku 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.
V pondělí 29. prosince a v úterý 30. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 18:00 hod.
Ve středu 31. prosince 2014 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 15:00 hod.
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 a v pátek 2. ledna 2015 bude naše kancelář uzavřena.
Od pondělí 5. ledna 2015 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.11.2014

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v pondělí 17. listopadu

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v pondělí 17. listopadu

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás upozornili, že v pondělí 17. listopadu bude naše kancelář z důvodu státního svátku uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Jana Pokorná
Atingo translatio


24.10.2014

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v úterý 28. října

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás upozornili, že v úterý 28. října bude naše kancelář z důvodu státního svátku uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Jana Pokorná
Atingo translatio

22.10.2014

Upozornění na dočasnou nefunkčnost mailových schránek \"atingo@atingo.cz\" a \"atingo@atingo.eu\"

Upozornění na dočasnou nefunkčnost mailových schránek \"atingo@atingo.cz\" a \"atingo@atingo.eu\"

Od ranních hodin je dočasný výpadek u providera na našich dvou mailových schránkách \"atingo@atingo.cz\" a \"atingo@atingo.eu\".

Veškeré Vaše požadavky na překlady prosíme zasílejte na \"atingo@volny.cz\".

Děkujeme za pochopení!

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.09.2014

Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny

Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali, že v pátek 3. října bude v prostorách naší kanceláře probíhat plánovaná odstávka elektrické energie, a to v době od 12:00 do 15:00 hod.

Zdvořile Vás proto žádáme, abyste nám texty k překladu zasílali pokud možno v ranních hodinách. Veškeré texty, které obdržíme v době od 12:00 do 15:00 hodin, začneme zpracovávat až po obnově dodávky el. proudu.
V době odstávky el. energie Vám také nebudeme moci zasílat vyhotovené překlady.

Veškerá telefonní čísla včetně mobilních by měla fungovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

30.07.2014

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

přelom června - července ... překlad 474 ns z oboru legislativy a daňové problematiky ze španělského a portugalského jazyka do angličtiny za 6 týdnů

06.05.2014

Překlady bezpečnostních listů

Překlady bezpečnostních listů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 a nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010.

14.04.2014

Atingo - otvírací hodiny o Velikonocích

Atingo - otvírací hodiny o Velikonocích

Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali, že o Velikonocích budeme ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna pracovat vždy od 8:00 do 19:00 hodin.

V pondělí 21. dubna bude naše kancelář zavřená.

Od úterý 22. dubna máme pro Vás otevřeno opět od 8:00 hod.

S přáním krásných Velikonoc

Jana Pokorná
Atingo translatio


10.03.2014

Od ledna nově překlady i do tádžičtiny a arménštiny rodilými mluvčími!

Od ledna nově překlady i do tádžičtiny a arménštiny rodilými mluvčími!

10.12.2013

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 23. prosince 2013 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.
Od úterý 24. prosince do čtvrtka 26. prosince 2013 bude naše kancelář uzavřena.
V pátek 27. prosince a v pondělí 30. prosince 2013 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.
V úterý 31. prosince 2013 a ve středu 1. ledna 2014 bude naše kancelář uzavřena.
Od čtvrtka 2. ledna 2013 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

19.11.2013

Atingo - překlady a tlumočení od prosince na nové adrese!

Atingo - překlady a tlumočení od prosince na nové adrese!

Vážení přátelé,

od 25. listopadu 2013 nás najdete na Strossmayerově náměstí na adrese:
Dukelských hrdinů 33, Praha 7 - Holešovice.
Telefonní a faxová čísla včetně e-mailových adres zůstávají BEZE ZMĚNY.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi na nové adrese

Jana Pokorná
Atingo translatio

07.10.2013

i do dalších jazyků...


i do dalších jazyků...

září ... gruzínština, čínština, perština a azerbajdžánština ... přes 200 normostránek textu

26.08.2013

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

přelom června - července ... překlad 486 ns zdravotnické techniky z anglického do českého jazyka za 3 týdny

červenec ... překlad 310 ns SW pro kancelářské aplikace z anglického do českého jazyka za 3 týdny

červenec - srpen ... překlad 210 ns zdravotnické techniky z anglického do českého jazyka za 3 týdny

24.05.2013Nabízíme možnost zpracování překladů přímo ve zdrojových formátech, např. VM, TTX, XML, HTML, PPTX. Přejete-li si využít této možnosti, zašlete nám e-mailem zdrojové soubory. Rádi Vám připravíme nabídku.


Vážení obchodní přátelé,

za dobu naší vzájemné spolupráce jsme pro Vás přeložili již značný objem textů. V nedávné době jsme nabídku našich služeb rozšířili - pořídili jsme výkonné softwarové nástroje, které nám umožňují zpracovávat širokou řadu dokumentů přímo ve zdrojových formátech.

Pokud potřebujete přeložit webové stránky, prezentaci nebo katalog a máte k dispozici zdrojové soubory (např. VM, TTX, XML, HTML, PPTX a další), jsme schopni Vám připravit nabídku pro práci přímo s těmito soubory.

Jaké jsou přínosy pro Vás?
- automatická kontrola terminologie;
- vyšší konzistence překladu;
- zásadní zrychlení a zjednodušení a zkvalitnění práce, protože odpadá potřeba exportů a převodů mezi formáty;
- snížení ceny díky úspoře za opakující se texty.

Přejete-li si využít této možnosti, zašlete nám e-mailem zdrojové soubory. Rádi Vám připravíme nabídku.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici na 603 84 11 80 nebo 251 512 233 nebo na této e-mailové adrese.

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.03.2013

Nově i do azerbajdžánštiny a perštiny!

Od ledna pro Vás naši rodilí mluvčí překládají i azerbajdžánštinu a perštinu.
V prvních třech měsících letošního roku jsme do těchto jazyků přeložili 217 normostránek textu!
Rádi naše služby nabídneme i Vám!

07.02.2013

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

leden 2013 ... překlad 242 normostran manuálu pro prodejce automobilů z německého do českého jazyka za 12 kalendářních dnů

leden 2013 ... překlad 79 normostran technického textu z oblasti těžkého strojírenství a metalurgie z německého do polského jazyka za 11 kalendářních dnů

22.01.2013Nabízíme Vám vyhotovení odborných překladů z oblasti medicíny včetně soudní doložky. Jedná se o překlady lékařských zpráv a zdravotních záznamů, příbalových letáků k léčivům, překlady klinických studií, laboratorních rozborů a analýz či překlady dokladů pro zahraniční cesty.


17.12.2012

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pátek 21. prosince 2012 bude naše kancelář pro Vás otevřena do 19:00 hod.

Od pondělí 24. prosince do středy 26. prosince 2012 bude naše kancelář uzavřena.

Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince 2012 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 11:00 do 17:00 hod.

Od středy 2. ledna 2013 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

10.09.2012

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

září 2012 – překlad 103 normostran technické dokumentace z německého do bulharského jazyka za 7 dní

24.05.2012

... 25% sleva na překlady bezpečnostních listů!

Vážení,

25. května spouštíme slevovou akci na překlady bezpečnostních listů.

Do konce června Vám na překlady bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka do českého jazyka poskytneme slevu 25 %.


Překlady bezpečnostních listů provádíme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 a nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010.

Bezpečnostní listy překládáme např. pro společnosti Argochem, .A.S.A., Belchim, Bonatrans, Chesterton či Shell.

Aktuální informace o slevových akcích naleznete na našem webu www.atingo.cz.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

P.S.: Tuto akci nelze kombinovat s jiným cenovým zvýhodněním.


15.05.2012

Srovnávací korektura v ceně každého překladu!

Srovnávací korektura v ceně každého překladu!

V ceně každého překladu je u firmy Atingo:
- vlastní kontrola překladatelem + provedení srovnávací korektury, tj. kontroly celistvosti a formální správnosti překladu druhým nezávislým překladatelem a provedení kontroly přesnosti překladu a terminologie
- zapojení rodilého mluvčího do práce na každém překladu
- vedení historie zakázek pro každého klienta a důsledné využívání archivu zakázek a překladatelských pamětí
- vytváření a správa slovníků klientských termínů a verifikace slovníků a garance jejich použití při dalších překladech a při tlumočení
- snižování ceny překlad při dosažení shody s překladatelskou pamětí.

Naším cílem je nejen bezchybnost překladu, ale zejména jeho plná použitelnost bez potřeby dalších kontrol nebo úprav:
- bezchybný překlad
- použití terminologie a obratů obvyklých pro daný účel a obor
- odpovídající formální zpracování a včasné dodání.

05.12.2011

Atingo - přání příjemného prožití vánočních svátků


Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku 2012 si dovolujeme připojit poděkování za Vaši důvěru a velmi dobrou spolupráci.

Současně nám dovolte, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pátek 23. prosince 2011 bude naše kancelář pro Vás otevřena do 16:00 hod.

Od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince 2011 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.

Od pondělí 2. ledna 2012 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

23.11.2011

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků


Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků


Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pátek 23. prosince 2011 bude naše kancelář pro Vás otevřena do 16:00 hod.

Od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince 2011 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.

Od pondělí 2. ledna 2012 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio


13.09.2011

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

září 2011 ... překlad 355 normostran vnitropodnikových norem a provozních postupů z českého do ruského jazyka včetně kompletního grafického zpracování za 6 týdnů

srpen 2011 ... překlad 250 normostran protokolů o agrotechnických zkouškách z českého do anglického jazyka včetně kompletního grafického zpracování za 5 týdnů

červen 2011 … překlad 95 normostran BOZP z českého do německého jazyka za 4 dny

únor 2011 ... překlad 554 normostran vysoce odborných zpráv auditora pro významného nadnárodního klienta z českého do anglického jazyka

únor 2011 ... překlad 312 normostran textů směrnic a právních smluv z českého do anglického jazyka za 18 dnů


06.05.2011

... 25% sleva na překlady bezpečnostních listů!

... 25% sleva na překlady bezpečnostních listů!

Vážení!

Dovolte, abychom Vás informovali o začátku slevové akce „25% sleva na překlady bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka“.

Pokud se na nás obrátíte od 9. května do 30. června 2011 s překladem bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka do českého jazyka, poskytneme Vám na jejich překlad 25% slevu.

Při překladech do českého jazyka se řídíme zákonem č.371/2008 Sb. a nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008.

Bezpečnostní listy překládáme např. pro společnosti Chesterton, Shell, .A.S.A., Argochem či Bonatrans.

Aktuální informace o slevových akcích naleznete na našem webu www.atingo.cz.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

P.S.: Tuto akci nelze kombinovat s jiným cenovým zvýhodněním. V případě souběhu více slev Vám bude automaticky poskytnuta sleva výhodnější.


11.03.2011

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

únor 2011 ... pro významného nadnárodního klienta jsme za 21 dnů přeložili do angličtiny 554 normostran vysoce odborných zpráv auditora

únor 2011 ... překlad 312 normostran textů směrnic a právních smluv z českého do anglického jazyka za 18 dnů

leden 2011 ... překlad 170 normostran vnitropodnikových směrnic z českého do německého jazyka za 11 dnů

12.01.2011

... smluvní partner pro překlady Evropské komise

Vážení přátelé,
komunikace v cizím jazyce se v dnešním světě stává stále běžnější skutečností, což platí nejen pro náš osobní život, ale i v zaměstnání. I Vaše práce je stále častěji konfrontována s potřebou komunikace v cizím jazyce. Ve Vašem případě se navíc - k jinak samozřejmým požadavkům na správnost a včasnost překladů z cizích jazyků - připojuje nutnost respektovat místní požadavky a lokální zvyklosti a používat ustálenou terminologii a zažité formulace.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše cizojazyčná komunikace tyto požadavky splňuje, obraťte se s důvěrou na nás.

Našimi dlouholetými a spokojenými zákazníky jsou např. .A.S.A., AXA, Banner Baterie, Billa, Bonatrans, CCS, Generali, Goodyear, Johnson & Johnson, Kooperativa, Národní divadlo, Nissan, Otis, Scania, Tesco a Wüstenrot.
Jako smluvní překladatel jsme pro Evropskou komisi od roku 2006 přeložili 5 584 ns textů.
Jako člen mezinárodního týmu jsme při lokalizaci webového vyhledávače přeložili 15 981 normostran textu.

Při své práci používáme vybrané softwarové nástroje, a tím zaručujeme nejen terminologickou jednotnost přeložených textů, ale i výrazné snížení cen překladů v případě opakujících se textů. Slevy nabízíme také při dlouhodobé či rozsáhlé spolupráci.

Rádi naše překladatelské služby nabídneme i Vám.

Pro bližší informace kontaktujte naši pražskou kancelář.

S přátelským pozdravem

Jana Pokorná
Atingo translatio

08.12.2010

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby pražské a bratislavské kanceláře během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 20. prosince do čtvrtka 23. prosince 2010 budou pro Vás naše kanceláře otevřeny od 10:00 do 16:00 hod., v pátek 24. prosince budou kanceláře uzavřeny.

Od pondělí 27. prosince do čtvrtka 30. prosince 2010 budou naše kanceláře otevřeny od 10:00 do 16:00 hod., v pátek 31. prosince budou kanceláře uzavřeny.

Od pondělí 3. ledna 2011 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.


Jana Pokorná
Atingo translatio

29.10.2010

Šrotovné v Německu končí - naše překladovné začíná!

Vážení obchodní přátelé!
Štafetu opatření na podporu ekonomiky nyní po šrotovném přebírá naše překladovné. Šrotovné bylo spojeno s mnoha podmínkami a omezeními - naše překladovné ne! Stačí zmínit heslo „překladovné“ a do konce listopadu od nás dostanete slevu 20 % na překlady do německého jazyka. A rozhodně přitom neslevujeme z našich nároků na kvalitu překladu! Překlady stále provádějí rodilí mluvčí, ověřují je profesionální korektoři a překlady jsou dále kontrolovány třetí nezávislou osobou.

Překladovné se nevztahuje na překlady, které se řídí rámcovými smlouvami. Překladovné nelze sčítat s jiným cenovým zvýhodněním.

Jana Pokorná
Atingo translatio

15.09.2010

zkušenosti z řady oborů a reference od renomovaných firem ...

zkušenosti z řady oborů a reference od renomovaných firem ...

... .A.S.A., AXA, Banner Baterie, Bonatrans, CCS, Generali, Goodyear, Johnson & Johnson, Kooperativa, Národní divadlo, Nissan, Otis, Scania, Volkswagen, Wüstenrot
... jako smluvní překladatel jsme pro Evropskou komisi od roku 2006 přeložili 4 821 ns textů
... jako člen mezinárodního týmu jsme při lokalizaci webového vyhledávače přeložili 14 675 normostran textu


25.05.2010

Atingo – smluvní partner pro překlady Evropské komise

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že jsme v květnu 2010 uspěli v dalších třech výběrových řízeních, které vypsala Evropská komise pro překlady.

V současné době jsme partnerem Evropské komise pro překlady v těchto oborech:

• FL-ECON-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Economics, Finance and Statistics
• FL-ECON-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Economics, Finance and Statistics
• FL-ECON-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v oborech: Economics, Finance and Statistics
• FL-CEI-TECH1 ... z českého do německého jazyka v oborech: Verkehr, Energie, Telekommunikation und Informationstechnik
• FL-CEI-TECH2 ... z českého do německého jazyka v oborech: Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt und Naturwissenschaften
• FL-TECH1-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural sciences
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural science.

Doposud jsme pro Evropskou komisi jako její smluvní překladatel od roku 2006 přeložili 4 628 ns textů.

Bude nám ctí, pokud i Vy využijete naše překladatelské služby.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


11.05.2010

Atingo – smluvní partner pro překlady Evropské komise

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že jsme v dubnu 2010 zvítězili ve 2 výběrových řízeních vypisovaných Evropskou komisí pro překlady do německého jazyka:

CEI-TECH1 ... z českého do německého jazyka v oborech: Verkehr, Energie, Telekommunikation und Informationstechnik
CEI-TECH2 ... z českého do německého jazyka v oborech: Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt und Naturwissenschaften

Doposud jsme pro Evropskou komisi jako její smluvní překladatel od roku 2006 přeložili 3 840 ns textů.

Bude nám ctí, pokud i Vy využijete naše překladatelské služby.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


30.04.2010

Grafická úprava - levně a ve známém prostředí

Vážení obchodní partneři,

v každodenní praxi se často setkáváme s potřebou grafické úpravy dokumentů. Jde např. o takové práce, jako úprava nepřepisovatelných popisků obrázku v textovém souboru ve Wordu, zpracování tabulek pro katalog, vytvoření manuálu nebo úprava bezpečnostního listu do požadované grafické formy.

Mnohdy jde o poměrně nevděčné úkoly, které zaberou mnoho času, navíc s nejistým výsledkem - ale na druhou stranu je zbytečné tyto práce provádět ve specializovaných DTP aplikacích za horentní sazby. Navíc převedením dokumentů do DTP prostředí obvykle přicházíme o možnost s dokumentem dále pracovat, upravovat ho podle potřeb, kopírovat apod.

Doposud jsme pro Vás tyto a podobné grafické činnosti vykonávali v souvislosti s překlady, které jsme pro Vás prováděli. Máme tým zkušených lidí, kteří úžasně zvládají práci v běžných aplikacích (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) a dosahují vynikajících výsledků. V poslední době se ale ukazuje, že zájem o služby tohoto typu je mnohem širší. Proto jsme se rozhodli tuto službu začít nabízet i samostatně.

Dle Vašich požadavků pro Vás graficky zpracujeme texty včetně vložení grafů, tabulek a obrázků. Práci provedeme podle Vašich potřeb v MS Wordu, MS Excelu či MS PowerPointu (takže se soubory bude možno dále pracovat) či v PDF (Adobe Acrobat). Bude-li nicméně třeba, můžeme připravit i DTP výstupy v Adobe InDesignu či Adobe Illustratoru.

Výhodou našich služeb je zpracování dokumentů v obvyklém prostředí, možnost další práce s dokumenty a v neposlední řadě vysoce konkurenceschopná cena.

Věříme, že tato nabídka pro Vás bude zajímavá a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Jana Pokorná
Atingo translatio

01.04.2010

Zadejte překlad v 9 ráno s 9% happy slevou ...

Vážení obchodní přátelé,

ve čtvrtek 1. dubna pro Vás spouštíme happy hours. Akce potrvá do konce dubna 2010.

Na překlady, které zadáte kolem deváté (od 8:00 do 10:00 hodin), Vám poskytneme happy slevu ve výši 9 %.
Happy sleva se nevztahuje na překlady, které se řídí rámcovými smlouvami. Happy slevu nelze sčítat s jiným cenovým zvýhodněním.

Využijte happy hours a získejte slevu 9 %!

Jana Pokorná
Atingo translatio

03.03.2010

Rychle a kvalitně

Rychle a kvalitně ...

únor 2010 ... pro významného nadnárodního klienta jsme za 17 dnů přeložili do angličtiny 580 normostran vysoce odborných zpráv auditora.

leden 2010 ... kompletace tří jazykových mutací technické dokumentace v rozsahu 150 normostran

prosinec 2009 / leden 2010 ... překlad 270 normostran dokumentace k diagnostickým sadám z anglického do českého jazyka

říjen 2009 ... překlad 490 normostran technických a organizačních norem do angličtiny

12.01.2010

Atingo - smluvní partner pro překlady Evropské komise v ČR i v SR

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že i pro rok 2009–2010 jsme partnerem Evropské komise pro překlady anglického jazyka. Zvítězili jsme v 5 výběrových řízeních:

• FL-TECH1-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural sciences
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural science.

Doposud jsme pro Evropskou komisi jako její smluvní překladatel v letech 2006 – 2008 přeložili 2500 ns textů.

Bude nám ctí, pokud i Vy využijete naše překladatelské služby.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

15.12.2009

příjemné prožití vánočních svátků * * * * * * * upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

K přání příjemného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku 2010 si dovolujeme připojit poděkování za Vaši důvěru a velmi dobrou spolupráci.

Jana Pokorná
Atingo translatio

01.12.2009

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby pražské a bratislavské kanceláře během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 21. prosince do středy 23. prosince 2009 budou pro Vás naše kanceláře otevřeny od 10:00 do 16:00 hod., ve čtvrtek 24. prosince a v pátek 25. prosince 2009 budou kanceláře uzavřeny.

Od pondělí 28. prosince do středy 30. prosince 2009 budou naše kanceláře otevřeny od 10:00 do 16:00 hod., ve čtvrtek 31. prosince 2009 a v pátek 1. ledna 2010 budou kanceláře uzavřeny.

Od pondělí 4. ledna 2010 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

30.10.2009

Atingo – smluvní partner v ČR i v SR pro překlady Evropské komise

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že i pro rok 2009–2010 jsme partnerem Evropské komise pro překlady anglického jazyka. Zvítězili jsme v 5 výběrových řízeních:

• FL-TECH1-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural sciences
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural science.

Doposud jsme pro Evropskou komisi jako její smluvní překladatel v letech 2006 – 2008 přeložili 2500 ns textů.

Bude nám ctí, pokud i Vy využijete naše překladatelské služby.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

08.10.2009

Atingo spouští happy hours a 15% happy slevy!

Vážení obchodní přátelé,

v pondělí 12. října pro Vás spouštíme happy hours. Akce potrvá do konce října 2009.

Na překlady, které zadáte od 9:00 do 11:00 hodin, Vám poskytneme happy slevu ve výši 15 %.
Happy sleva se nevztahuje na překlady, které se řídí rámcovými smlouvami. Happy slevu nelze sčítat s jiným cenovým zvýhodněním.

Využijte happy hours a získejte slevu 15 %!

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.07.2009

Atingo - smluvní partner v ČR i v SR pro překlady Evropské komise

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že i pro rok 2009–2010 jsme partnerem Evropské komise pro překlady anglického jazyka. Zvítězili jsme v 5 výběrových řízeních:

• FL-TECH1-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-20EN ... z českého do anglického jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural sciences
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH1-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v oborech: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-EN20 ... z anglického do českého jazyka v oborech: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural science.

Doposud jsme pro Evropskou komisi jako její smluvní překladatel v letech 2006 – 2008 přeložili 2500 ns textů.

Bude nám ctí, pokud i Vy využijete naše překladatelské služby.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


22.06.2009

15% sleva na překlady bezpečnostních listů - pro bližší informace klikněte SEM

Vážení!

Dovolte, abychom Vás informovali o právě probíhající slevové akci "15% sleva na překlady bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka".

Pokud se na nás obrátíte od 23. června do 10. července 2009 s překladem bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka do českého či slovenského jazyka, poskytneme Vám na jejich překlad 15% slevu.

Při překladech do českého jazyka se řídíme zákonem 356 / 2003 Sb., vyhláškou 231 / 2004 Sb., vyhláškou 232 / 2004 Sb., vyhláškou 460 / 2005 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a stanoviskem legislativního odboru.

Při překladech do slovenského jazyka vycházíme z vyhlášky 515 / 2001 Zb. a dále se řídíme Nariadeniem Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Bezpečnostní listy překládáme např. pro společnosti Chesterton, Shell, .A.S.A., Argochem či Bonatrans.

Současně bychom Vás rádi upozornili, že informace o aktuálních slevových akcích vždy naleznete zde na našem webu.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

28.05.2009

Ranní sleva je tu opět!!! Pro více informací klikněte SEM!

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že jsme pro Vás obnovili ranní slevovou akci.

Těm z Vás, kteří si opět přivstanou a zadají překlad do 10. hodiny ranní, poskytneme cenové zvýhodnění překladu o 5 %!

Akce platí od pátku 29. května 2009 do pátku 19. června 2009.

A navíc! Tuto slevu opět přičteme i k Vašemu slevovému programu!

Věříme, že tuto nabídku uvítáte a těšíme se na další spolupráci s Vámi

Jana Pokorná
Atingo translatio


12.05.2009

... výrazné slevy v případě opakujících se textů, u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo...

... výrazné slevy v případě opakujících se textů, u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo...

23.04.2009

15% sleva na překlady webových stránek do anglického jazyka // 15% sleva na překlady bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka

Vážení!

Dovolte, abychom Vás informovali o začínající slevové akci "15% sleva na překlady bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka".

Pokud se na nás obrátíte od 27. dubna do 31. dubna 2009 s překladem bezpečnostních listů z anglického, německého a polského jazyka do českého či slovenského jazyka, poskytneme Vám na jejich překlad 15% slevu.

Při překladech do českého jazyka se řídíme zákonem 356 / 2003 Sb., vyhláškou 231 / 2004 Sb., vyhláškou 232 / 2004 Sb., vyhláškou 460 / 2005 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a stanoviskem legislativního odboru.

Při překladech do slovenského jazyka vycházíme z vyhlášky 515 / 2001 Zb. a Nariadeniem Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Bezpečnostní listy překládáme např. pro společnosti Chesterton, Shell, .A.S.A., Argochem či Bonatrans.

Současně bychom Vás rádi upozornili, že informace o aktuálních slevových akcích vždy naleznete zde na našem webu.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

P.S.: Tuto akci nelze kombinovat s jiným cenovým zvýhodněním. V případě souběhu více slev Vám bude automaticky poskytnuta sleva výhodnější.


15.04.2009

15% sleva na překlady webových stránek do anglického jazyka

Vážení!

Možná již víte o naší právě probíhající akci: "15% sleva na překlady webových stránek do anglického jazyka". Protože se tato akce setkala s úspěchem a protože řada našich klientů své webové stránky doplnila kromě angličtiny i o další jazykové mutace, rozhodli jsme se tuto akci rozšířit a prodloužit do konce dubna 2009.

Pokud se nás obrátíte do 30. dubna 2009 s překladem webových stránek do anglického jazyka, poskytneme Vám na tento překlad 15% slevu. Pro němčinu a ruštinu pak sleva činí 7%.

Současně bychom Vás rádi upozornili, že informace o aktuálních slevových akcích vždy naleznete na našem webu www.atingo.cz.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

03.04.2009

15% sleva na překlady webových stránek do anglického jazyka

Na překlady webových stránek do anglického jazyka zadané od pondělí 6. dubna do pondělí 20. dubna 2009 Vám poskytneme 15% slevu!

30.01.2009

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

15.01.2009

!!! ranní zvýhodnění cen překladů u Atinga !!! - pro více informací klikněte SEM

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás informovali o začínající slevové akci.

Pro ty z Vás, kteří si přivstanou a zadají překlad do 10. hodiny ranní, máme připraveno zvýhodnění ve formě 5% slevy! Akce platí od pátku 16. ledna do pátku 30. ledna.

A navíc! Tuto slevu přičteme i k Vašemu slevovému programu!

Věříme, že tuto nabídku uvítáte a těšíme se na další spolupráci s Vámi

Jana Pokorná
Atingo translatio


05.01.2009

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

19.12.2008

upozorňujeme na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků - pro více informací klikněte SEM

Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku 2009 si dovolujeme připojit poděkování za Vaši důvěru a velmi dobrou spolupráci.

Současně nám dovolte, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby pražské a bratislavské kanceláře během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 22. prosince 2008 a v úterý 23. prosince 2008 budou pro Vás naše kanceláře otevřeny od 9:00 do 13:00 hod., od středy 24. prosince 2008 do neděle 28. prosince 2008 budou kanceláře uzavřeny.

V pondělí 29. prosince 2008 a úterý 30. prosince 2008 budou naše kanceláře otevřeny od 9:00 do 13:00 hod., od středy 31. prosince 2008 do neděle 4. ledna 2009 budou kanceláře uzavřeny.

Od pondělí 5. ledna 2009 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.11.2008

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

... u vybraných textů možnost účtování za zdrojové slovo, výrazné slevy v případě opakujících se textů...

30.06.2008

Překlady problematiky REACH

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že Vám nabízíme naše služby i při překladech dokumentace a podkladů pro přípravu registrace REACH.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi,

Jana Pokorná
Atingo translatio


09.11.2007

10 % sleva na překlady asijských jazyků

10 % sleva na překlady asijských jazyků

08.08.2006

Připravili jsme pro Vás krátký výtah zajímavostí a kuriozit ze světa překladu. Přečtěte si "perly a perličky", na které jsme narazili při naší práci.

Připravili jsme pro Vás krátký výtah zajímavostí a kuriozit ze světa překladu. Přečtěte si "perly a perličky", na které jsme narazili při naší práci.

26.05.2006

!!! nařiďte si budíky a zadejte svůj překlad od pondělí 29.5. do pátku 2.6. vždy mezi 8.00 až 10.00 hod. a my Vám poskytmene 5% slevu !!!

!!! nařiďte si budíky a zadejte svůj překlad od pondělí 29.5. do pátku 2.6. vždy mezi 8.00 až 10.00 hod. a my Vám poskytmene 5% slevu !!!

26.04.2006

Der 1. und 8. Mai sind in Tschechien und der Slowakei Feiertage. An diesen Tagen bleiben unsere Büros geschlossen. On May 1 and May 8 our Czech and Slovak offices will be closed on account of national holidays.

Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

gestatten Sie uns, Sie darauf hinzuweisen, dass der 1. und 8. Mai in der Tschechischen und Slowakischen Republik staatliche Feiertage sind. An diesen Tagen bleiben unsere Büros geschlossen.


Dear business friends,

this is to inform you, that May 1 and May 8 are national holidays in the Czech and Slovak Republics. Our offices will be closed on these days.

02.01.2006

Spolehněte se na naše služby i v roce 2006!

Do roku 2006 vstupujeme s osvědčenou nabídkou překladatelských a tlumočnických služeb. I nadále budeme usilovat o jejich maximální kvalitu, abychom zcela naplnili Vaše přání a očekávání.

19.12.2005

Kanceláře v Praze, Ostravě i Bratislavě budou po dobu vánočních svátků, tj. od 24. prosince 2005 do 1. ledna 2006 uzavřeny. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku! Vaše Atingo translatio

Kanceláře v Praze, Ostravě i Bratislavě budou po dobu vánočních svátků, tj. od 24. prosince 2005 do 1. ledna 2006 uzavřeny. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku! Vaše Atingo translatio

21.09.2005

Čína je v pohybu a my s ní.

Čína je v pohybu a my s ní.

V pondělí 3. října otevíráme sekci čínštiny.

Překládáme mandarínštinu ve zjednodušené formě a na vyžádání i tchajwanštinu v tradiční formě.

Těšíme se na spolupráci s Vámi i v této nové oblasti. Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 603 841 180 nebo 251 512 233.

04.08.2005

!!! Obchodní korespondence za 210,- / ns !!! Trvale nízká cena !!!

!!! Trvale nízká cena - překlady obchodní korespondence za 210,- Kč / ns !!!

Překlady obchodní korespondence a dopisů z anglického a německého jazyka do češtiny v normálním termínu vyhotovení za 210,- Kč / normostranu.
V ceně je zahrnuta třístupňová kontrola kvality včetně provedení korektury.


26.07.2005

pražská kancelář - přerušení dodávky elektřiny 2. srpna do 14.00 hod. + prodloužení pracovní doby 1. a 2. srpna do 20.00 hod.

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o přerušení dodávky elektřiny v naší pražské kanceláři, které je plánováno na úterý 2. srpna v době od 8.00 do 14.00 hod.

V této době od Vás nebudeme moci přijímat žádné zakázky zadávané faxem. Dále nebudeme moci vyřizovat Vaše požadavky na ambulantní vyhotovení překladů. Veškeré zakázky, které nám zašlete na mail, začneme vyřizovat ihned po obnovení dodávky proudu.

Abychom maximálně vyšli vstříc Vašim potřebám, prodlužujeme v pondělí 1. srpna otevírací dobu do 20.00 hod. Do této doby můžete zasílat veškeré Vaše požadavky na překlady. Současně prodlužujeme otevírací dobu v úterý 2. srpna také do 20.00 hod.

Věříme, že se nám těmito opatřeními podaří maximálně vyhovět Vašim potřebám.

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.06.2005

Vyberte si slevu sami!

Vyberte si slevu sami!

Vyberte si jazykovou kombinaci, která je pro Vás nejvýhodnější (např. překlady z češtiny do angličtiny), a my Vám na tuto zvolenou kombinaci nabídneme 5% slevu. Tuto slevu Vám poskytneme na všechny překlady v této jazykové kombinaci zadané od 1. července do 31. srpna 2005.

Navíc pro Vás máme připraven speciální bonus. Pokud Váš obrat dosažený v červenci a srpnu ve zvolené jazykové kombinaci překročí po slevě 50 tis. Kč, slevu 5% pro tuto jazykovou kombinaci Vám prodloužíme až do konce roku.

A dosáhnete-li takto obratu 100 tis. Kč, poskytneme Vám do konce roku slevu na vybranou jazykovou kombinaci ve výši 7%!

Vybranou jazykovou kombinaci včetně spojení na Vás zasílejte na atingo@atingo.cz a do předmětu uveďte heslo: Vyberte si slevu sami!

13.05.2005

!!! Obchodní korespondence za 210,- / ns !!! Trvale nízká cena !!!

!!! Trvale nízká cena - překlady obchodní korespondence za 210,- Kč / ns !!!

Překlady obchodní korespondence a dopisů z anglického a německého jazyka do češtiny v normálním termínu vyhotovení za 210,- Kč / normostranu.
V ceně je zahrnuta třístupňová kontrola kvality včetně provedení korektury.

13.04.2005

... jarní slevy na překlady ...

Poskytujeme jarní slevy na překlady:

- na technické překlady (překlady návodů k obsluze, apod.) z německého do českého jazyka zadané od 18. do 30. dubna 2005 Vám poskytneme slevu ve výši 5%. Sleva se vztahuje na normální, expresní i ambulantní termíny vyhotovení.

- na technické překlady (překlady návodů k obsluze, apod.) z anglického do českého jazyka zadané od 2. do 13. května 2005 v expresním nebo ambulantním termínu Vám poskytneme slevu ve výši 3%.

Uvedené slevy Vám poskytneme i na překlady bezpečnostních a technických listů. Máte-li jiné přání týkající se provedení překladu, který naše momentální nabídka slev nepokrývá, kontaktujte nás v pražské nebo ostravské kanceláři. Rádi se pro Vás pokusíme najít výhodné řešení.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!


04.03.2005

Nově pro naše klienty - dotazník spokojenosti!

Pokud s námi již spolupracujete a máte-li nám co vzkázat, vyplňte prosím náš dotazník spokojenosti (http://www.atingo.cz/dotaznik.asp). Vaše odpovědi pečlivě zpracujeme a využijeme je pro dosažení našeho společného cíle. Děkujeme!

25.01.2005

únorové slevy na překlady právních textů

Na překlady právních textů z německého nebo anglického jazyka do češtiny, které nám zadáte od 1. do 28. února 2005, Vám automaticky poskytneme slevu ve výši 5%.

Pro bližší informace kontaktujte naši kancelář v Praze nebo Ostravě.

13.01.2005

Přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2005!01.12.2004

... upozorňujeme, že všechny kanceláře budou během Vánoc uzavřeny ...

Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny naše kanceláře budou během Vánoc UZAVŘENY, a to od 27. do 31. prosince 2004.
Veškeré Vaše požadavky na překlady nám prosím zašlete do 23. prosince 2004, rádi Vám je v průběhu vánočních svátků vyhotovíme.

23.09.2004

... nasazení TRADOSu pro vybrané typy překladů ...

S vyhotovenými překlady z německého a anglického jazyka Vám na požádání rádi předáme i překladatelskou paměť. V případě zájmu můžeme využít i Vaši vlastní překladatelskou paměť, pokud ji máte k dispozici a poskytnete nám jí.

Pro bližší informace kontaktujte naši kancelář v Praze nebo Ostravě.

16.06.2004

... dobře investovaná koruna ...

... se může rychle a mnohonásobně vrátit.

Kvalitní a včasný překlad smluv, účetních podkladů či webové prezentace, přesné tlumočení obchodního jednání, ale i věcně správný, a přitom srozumnitelný návod či reklamní leták mohou významně ovlivnit úspěch Vašeho podnikání.

Naši klienti to dobře vědí.

S překlady a tlumočením pomůže Atingo rádo i Vám.

23.03.2004

Speciální nabídka překladů dokumentů k DPH v EU za paušální ceny - kontaktujte nás.

Připravili jsme pro Vás překlad dokumentu Evropské komise „VAT in the European Community“, dále překlady registračních formulářů k DPH pro některé země EU:
1. pro Velkou Británii „VAT Value Added Tax - Application for registration“.
2. pro Německo „Fragebogen zur Erteilung einer Umsatzsteuernummer“
3. pro Rakousko „Fragebogen anlässlich der Erteillung einer Steuernummer für Unternehmer, die im Inland weder Ihren Sitz noch eine Betriebsstätte haben“
a překlad dokumentu „VAT in the European Community“ pro obchodování v SR.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.


11.12.2003

12.1. - 13.2. - slevy na překlady webových stránek

12.1. - 13.2. - slevy na překlady webových stránek

03.09.2003

Pozor!!! Slevy na překlady do němčiny do konce září 2003!!!

Pozor!!! Slevy na překlady do němčiny do konce září 2003!!!

17.07.2003

Letní slevy na překlady až do výše 7%. Volejte 251 512 233 nebo využijte náš "objednávkový formulář".

Letní slevy na překlady až do výše 7%. Volejte 251 512 233 nebo využijte náš "objednávkový formulář".

01.07.2003

Nová verze internetové prezentace společnosti Atingo

Nová verze internetové prezentace společnosti Atingo

Aktuality

Aktuality

Hledáme brigádníka na letní měsíce na pozici administrativní sekretář/ka,
více info na: https://1url.cz/B1uA6...

Zobrazit vše »