Expresní nabídka

Expresní nabídka

Jazyk:

E-mail:

Časté otázky

 1. Jak počítáte cenu za překlady?
 2. Musím zaplatit překlad hned při zadání?
 3. Co všechno zahrnuje cena za překlad?
 4. Ceny účtujete s daní nebo bez daně?
 5. Co je to normostránka?
 6. Kde Vás najdu?
 7. Jak máte otevřeno?
 8. Jak Vám můžu zaslat překlad?
 9. Můžete si u nás překlad vyzvednout?
 10. Jak mi vyhotovený překlad doručíte zpět?
 11. Mohu se spolehnout, že informace, které se dozvíte v průběhu překladu, jsou důvěrné?
 12. Jak rychle mi můžete text přeložit?
 13. Děláte překlady se soudní doložkou?
 14. Co znamená „přišít k překladu“?
 15. Jaký je rozdíl mezi notářským a soudním ověřením?
 16. Můžete provést notářské ověření?
 17. Proč se dělá notářské ověření originálu?
 18. Ověříte mi soudně překlad, který jsem si sám přeložil?
 19. Zpracujete mi překlad graficky?
 20. V jakém formátu mi překlad odevzdáte?
 21. Mohu Vám zaslat předlohu v PDF?
 22. Platí expresní a ambulantní termíny a sazby i na větší projekty?
 23. Mám pro Vás překlad, který se jen trochu liší od toho, který jste pro nás dělali vloni. Jakou slevu mi poskytnete?
 24. Jak ručíte za kvalitu překladu?
 25. Co budete dělat, když s překladem nebudu spokojen?
 26. Už jsem se setkal s tím, že po zadání zakázky se objevilo množství příplatků a poplatků. Jak je to u Vás?
 27. Je slovenština cizí jazyk?
 28. Co je to „konsekutivní“ tlumočení?
 29. Tlumočíte do sluchátek?
 30. Můžeme si u Vás objednat zapůjčení tlumočnické techniky?
 31. Platíme za tlumočení v případě, že tlumočník dojede do naší firmy a bude muset během dne několikrát čekat?
 32. Jak se účtuje doprava tlumočníka do naší firmy?
 33. Jak se účtuje tlumočení v případě, že budeme potřebovat tlumočníka v zahraničí?
 34. Jak mohu platit ze Slovenska?
 35. Nenašel jsem zde odpověď na mou otázku.
 1. Jak počítáte cenu za překlady?

  Ceny za překlady vycházejí z přeloženého počtu normostránek, přičemž jedna normostránka (ns) je 1800 úhozů. Nejmenší účtovanou jednotkou je jedna normostránka, dále pak se účtuje každá další započatá půlnormostránka.
  Pro zahraniční společnosti nebo na vyžádání účtujeme na slova. Počet slov je určen ze zdrojového textu, tj. z textu, který klient zadává k překladu. Výhodou tohoto účtování je, že cena je známá před započetím vlastního překladu a v průběhu překladu se nemění.
  V případě velkých zakázek se cena stanoví individuálně s ohledem na rozsah a rychlost překladu s tím, že cena je stanovena za zakázku, je konečná a garantovaná.
 2. Musím zaplatit překlad hned při zadání?

  Ne. Za vyhotovení překladu budete platit až po jeho odevzdání. U první zakázky Vás však požádáme o platbu v hotovosti při předání překladu nebo o složení zálohy ve výši 70 % předpokládané ceny při zadávání překladu. U dalších zakázek jsou možné platby na fakturu.
 3. Co všechno zahrnuje cena za překlad?

  V ceně za překlad je zahrnuto vyhotovení překladu a provedení obsahové, odborné, gramatické a stylistické korektury druhým nezávislým překladatelem. Dále se vždy provádí výstupní kontrola zaměřená na celistvost textu a ověření správnosti přepisu všech jmen a čísel, viz program managementu kvality překladů.
 4. Ceny účtujete s daní nebo bez daně?

  Umíme obojí.
 5. Co je to normostránka?

  Jedna normostránka (ns) je 1800 úhozů. Za úhoz je počítán znak včetně mezery.
 6. Kde Vás najdu?

  Naše kancelář je v Praze 5, v Kroftově ul. č. 1. Dostanete se k nám z metra ANDĚL tramvají 6, 9, 12 a 20, vystoupíte na zastávce Arbesovo náměstí a půjdete ca 70 m po směru tramvaje, odbočíte vlevo do ulice Zubatého a na prvním rohu do ulice Kroftova. Rohový dům vlevo je Kroftova 1. Vyjedete výtahem do 4. patra.
 7. Jak máte otevřeno?

  Otevřeno máme každý všední den od 8:00 do 19:00 hod. Zakázky k překladu nám můžete e-mailem zasílat nepřetržitě, příp. je ukládat na FTP.
 8. Jak Vám můžu zaslat překlad?

  Text k překladu nám můžete zaslat e-mailem, originály pak doručit osobně do naší kanceláře nebo zaslat poštou. Zakázku si u Vás můžeme vyzvednout prostřednictvím našeho kurýra a stejným způsobem Vám můžeme vyhotovený překlad opět doručit.
 9. Můžete si u nás překlad vyzvednout?

  Samozřejmě. Máme vlastního kurýra, který si může zakázku u Vás vyzvednout. Stejným způsobem Vám můžeme zakázku opět předat.
 10. Jak mi vyhotovený překlad doručíte zpět?

  Vyhotovený překlad Vám můžeme zaslat e-mailem, faxem či v případě Vašeho zájmu Vám ho můžeme doručit prostřednictvím našeho kurýra. Velmi rádi Vás též uvítáme v naší kanceláři, kde si můžete přeložené texty osobně vyzvednout.
 11. Mohu se spolehnout, že informace, které se dozvíte v průběhu překladu, jsou důvěrné?

  Naprosto. Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací je pro nás samozřejmé. Na požádání klientům podepisujeme „důvěrnost informací“, všichni naši spolupracovníci a překladatelé mají podepsanou smlouvu o důvěrnosti informací včetně sankcí za její porušení.
 12. Jak rychle mi můžete text přeložit?

  Překlady vyhotovujeme ve třech základních termínech – v normálním, expresním a ambulantním termínu. Za vyhotovení překladu v normálním termínu je považován překlad do 7 ns/den překladatele a korektora (bez složitější grafické úpravy - např. grafické zpracování složitých tabulek, manuálů apod.). Do časového rozvržení překladu se nezapočítává den zadání a den odevzdání překladu a práce o víkendech či o státních svátcích.
  Za expresní vyhotovení překladu je považováno přeložení 7 ns/den překladatele a korektora (bez složitější grafické úpravy), přičemž do časového rozvržení se započítává den odevzdání překladu a práce o víkendech či státních svátcích.
  Ambulantním překladem se rozumí překlad vyhotovený v nejkratším možném termínu. Do časového rozvržení se započítává den zadání a den odevzdání překladu, práce o víkendu či o státních svátcích, příp. práce přes noc.
 13. Děláte překlady se soudní doložkou?

  Samozřejmě. Vyhotovený překlad Vám na požádání rádi soudně ověříme, tzn. k zadanému originálnímu textu přišijeme vyhotovený překlad a opatříme razítkem soudního tlumočníka.
 14. Co znamená „přišít k překladu“?

  Přišít k překladu znamená, že zadaný originální text nedělitelně spojíme s vyhotoveným překladem – tyto texty spolu sešijeme a opatříme razítkem soudního tlumočníka. Tím vznikne soudně ověřený překlad.
 15. Můžete provést notářské ověření?

  Velmi rádi. Originál, který nám přinesete, ofotíme a opatříme notářskou ověřovací doložkou (tzv. vidimace).
 16. Proč se dělá notářské ověření originálu?

  Originály se notářsky ověřují (tzv. vidimují) zejména proto, aby bylo možné provést soudní ověření překladu takové listiny, jejíž originál si chcete ponechat, a překlad není možné provést k prosté fotokopii.
 17. Jaký je rozdíl mezi notářským a soudním ověřením?

  Notářské ověření slouží k potvrzení pravosti kopie pořízené z originálu. Soudní ověření potvrzuje správnost překladu.
 18. Ověříte mi soudně překlad, který jsem si sám přeložil?

  Ano, ale Vámi provedený překlad musíme odkontrolovat a tuto kontrolu budete hradit.
 19. Zpracujete mi překlad graficky?

  Velmi rádi. Vyhotovený překlad Vám můžeme na požádání graficky zpracovat přesně dle zadaného originálu. Zachováme zalomení stránek včetně rozložení textu, vložení obrázků, grafů a tabulek.
  Grafické zpracování provedeme podle Vašich potřeb v MS Wordu, MS Excelu či MS PowerPointu (takže se soubory bude možno dále pracovat) či v PDF (Adobe Acrobat). Bude-li nicméně třeba, můžeme připravit i DTP výstupy v Adobe InDesignu či Adobe Illustratoru. Výhodou našich služeb je zpracování dokumentů v obvyklém prostředí, možnost další práce s dokumenty a v neposlední řadě vysoce konkurenceschopná cena.
 20. V jakém formátu mi překlad odevzdáte?

  Překlady provádíme v textových editorech MS Word. Dále pracujeme v MS Excelu, MS PowerPointu, v grafickém editoru Adobe PageMaker, DTP výstupy můžeme připravit v Adobe InDesignu či Adobe Illustratoru či v PDF.
 21. Mohu Vám zaslat předlohu v PDF?

  Samozřejmě. Texty k překladu můžeme přijímat ve formátu PDF a v tomto formátu Vám můžeme vyhotovené překlady i odevzdávat.
 22. Platí expresní a ambulantní termíny a sazby i na větší projekty?

  Do určité míry ano. V každém případě na rozsáhlejší zakázku Vám rádi uděláme cenovou nabídku s variantami cen a termínů odevzdání překladu. V ní Vám nabídneme i slevy odpovídající rozsahu zakázky.
 23. Mám pro Vás překlad, který se jen trochu liší od toho, který jste pro nás dělali vloni. Jakou slevu mi poskytnete?

  V případě, že zapracováváme změny do textu, který jsme již překládali a můžeme pro jeho zpracování použít CAT nástroje, poskytneme Vám slevu až do výše 70 %, viz ceník TRADOS.
 24. Jak ručíte za kvalitu překladu?

  Z hlediska práva za překlad ručíme dle obchodního zákoníku. Nicméně naším cílem je, aby situace pokud možno nikdy nedospěla k diskusím o kvalitě překladu. K tomu nám dopomáhá zavedený program managementu kvality překladů. Na vyhotovení každého překladu se podílí minimálně tři lidé. Překlad je nejprve přeložen rodilým mluvčím se znalostí dané tématiky. Po pečlivém provedení překladu a jeho formální kontrole se provádí jazyková a stylistická korektura přeloženého textu. Při této korektuře se dbá na obsahovou a gramatickou správnost textu. Dále se kontroluje stylistická vhodnost použitých formulací. V případě vysoce odborných textů (lékařství, letectví, nové technologie, …) se provádí další odborná korektura. Na závěr se provádí výstupní kontrola zaměřená na celistvost textu a ověření správnosti. Těmito opatřeními se snažíme minimalizovat jakýkoliv výskyt chyb a přispět tak k Vaší spokojenosti. V roce 2010 činila míra reklamovaných překladů 0,00138 %.
 25. Co budete dělat, když s překladem nebudu spokojen?

  Ano, i to se může stát. V tom případě překlad necháme zkontrolovat další osobou, a pokud se na tom dohodneme, můžeme nechat překlad zkontrolovat i soudním tlumočníkem. Bude-li Vaše stížnost oprávněná, zjednáme nápravu a dohodneme se s Vámi na případné další kompenzaci.
  V každém případě problémům (ať už terminologickým, organizačním či jiným) raději předcházíme, čemuž odpovídá i styl naší práce na zakázce a je to i smyslem našeho programu managementu kvality překladů.
 26. Už jsem se setkal s tím, že po zadání zakázky se objevilo množství příplatků a poplatků. Jak je to u Vás?

  Asi nejúčinnějším řešením tohoto problému je nechat si u nás zpracovat cenovou nabídku s uvedením garantované ceny. V nabídce Vám rozepíšeme veškeré náklady a výslednou cenu budeme garantovat. Pokud si budete nechávat dělat cenovou nabídku i u jiných agentur, věnujte při svém rozhodování ve vlastním zájmu pozornost tomu, zda jsou nabídky srovnatelné (způsob účtování, účtování korektur navíc k ceně překladu, ...) a zda neobsahují skrytý prostor pro zvýšení ceny.
 27. Je slovenština cizí jazyk?

  Je. Ale pro vybrané kombinace překladů slovenštiny jako cizího jazyka máme připraveny zvláštní zvýhodněné sazby. Informujte se nebo si nechte zpracovat cenovou nabídku.
 28. Co je to „konsekutivní“ tlumočení?

  Konsekutivní tlumočení znamená, že nejprve hovoří přednášející a poté tlumočník. Tlumočník netlumočí do sluchátek, ale v případě tlumočení „u stolu“ hovoří bez jakékoliv techniky, v případě tlumočení „na pódiu“ hovoří do mikrofonu.
 29. Tlumočíte do sluchátek?

  Tlumočíme konsekutivně, což znamená, že nejprve hovoří přednášející a poté tlumočník. Neprovádíme simultánní tlumočení. Simultánní tlumočení znamená, že hovoří přednášející i tlumočník současně, zpravidla tlumočník hovoří do sluchátek.
 30. Můžeme si u Vás objednat zapůjčení tlumočnické techniky?

  Simultánně netlumočíme. Nezapůjčujeme ani techniku pro toto tlumočení. Rádi Vám však nabídneme konsekutivní tlumočení. Konsekutivní tlumočení znamená, že nejprve hovoří přednášející a poté tlumočník. Tlumočník netlumočí do sluchátek, ale v případě tlumočení „u stolu“ hovoří bez jakékoliv techniky, v případě tlumočení „na pódiu“ hovoří do mikrofonu.
 31. Platíme za tlumočení v případě, že tlumočník dojede do naší firmy a bude muset během dne několikrát čekat?

  Ne. Dobu, kdy tlumočník netlumočí, ale doprovází klienta (na cestě, čekání během tlumočení) se neplatí sazba za tlumočení, ale sazba za čekání.
 32. Jak se účtuje doprava tlumočníka do naší firmy?

  Pokud se provádí tlumočení v Praze, neúčtujeme žádné poplatky za dopravu tlumočníka. V případě, že tlumočíme mimo Prahu, účtujeme náklady na cestu a ubytování dle skutečně vynaložených nákladů, stravné a kapesné dle Zákona o cestovních náhradách.
 33. Jak se účtuje tlumočení v případě, že budeme potřebovat tlumočníka v zahraničí?

  V případě, že tlumočíme mimo území ČR, účtujeme sazbu za provedení tlumočení, dále pak částku za čekání, pokud tlumočník netlumočí v době od 8.00 do 22.00 hod. (tlumočník netlumočí, ale je Vám k dispozici), náklady na cestu a ubytování dle skutečně vynaložených nákladů, stravné a kapesné dle Zákona o cestovních náhradách.
 34. Jak mohu platit ze Slovenska?

  Pokud jste firma, která je plátcem DPH, požádáme Vás o zaslání potvrzení o registraci k DPH a vystavíme Vám fakturu bez DPH. Pokud Vaše firma není plátcem DPH, budeme Vám fakturovat včetně DPH. Pokud byste potřebovali bližší informace, prosíme, zavolejte nám nebo vyplňte formulář Žádost o bližší informace, příp. nás kontaktujte e-mailem.
 35. Nenašel jsem zde odpověď na mou otázku.

  V tom případě nám zavolejte nebo vyplňte formulář Žádost o bližší informace, příp. nás kontaktujte e-mailem.
Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobrazit vše »