Expresní nabídka

Expresní nabídka

Jazyk:

E-mail:

Program managementu kvality překladů

Kvalitu překladů zajišťuje program managementu kvality. Kvalita v pojetí firmy Atingo zahrnuje nejen bezchybnost překladu, ale zejména jeho plnou použitelnost bez potřeby dalších kontrol nebo úprav:

 • bezchybný překlad
 • použití terminologie a obratů obvyklých pro daný účel a obor
 • odpovídající formální zpracování a včasné dodání

Program managementu kvality překladů vychází z těchto principů a zásad práce:

 • minimálně třístupňová kontrola každého překladu v celém rozsahu
  • vlastní kontrola překladatelem
  • kontrola celistvosti a formální správnosti překladu
  • kontrola přesnosti překladu a terminologie
 • zapojení rodilého mluvčího do práce na každém překladu
 • vedení historie zakázek pro každého klienta a důsledné využívání archivu zakázek
 • vytváření a správa slovníků klientských termínů, verifikace slovníků a garance jejich použití při dalších překladech a při tlumočení
 • využívání jen důkladně prověřených překladatelů, optimální přidělování práce překladatelům, aktivní rozvoj jejich znalostí a vytváření prostředí pro jejich kvalitní práci

Jednotlivé aktivity programu managementu kvality překladů (kontroly, korektury, práce rodilého mluvčího, vedení slovníků) jsou samozřejmostí a neúčtuje se za ně žádný příplatek.

Aktuality

Aktuality

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU NIS2 nese nenápadné označení 2022/2555, ale po jejím převzetí do české legislativy, k čemuž dojde nejpozději 18. října 2024, přinese pro řadu společností velký balík nových povinností. Dotčených společností budou tisíce a jejich okruh, možná ještě rozšíří související Vyhláška o regulovaných službách ...

Zobrazit vše »