Expresní nabídka

Expresní nabídka

Jazyk:

E-mail:

Program managementu kvality překladů

Kvalitu překladů zajišťuje program managementu kvality. Kvalita v pojetí firmy Atingo zahrnuje nejen bezchybnost překladu, ale zejména jeho plnou použitelnost bez potřeby dalších kontrol nebo úprav:

 • bezchybný překlad
 • použití terminologie a obratů obvyklých pro daný účel a obor
 • odpovídající formální zpracování a včasné dodání

Program managementu kvality překladů vychází z těchto principů a zásad práce:

 • minimálně třístupňová kontrola každého překladu v celém rozsahu
  • vlastní kontrola překladatelem
  • kontrola celistvosti a formální správnosti překladu
  • kontrola přesnosti překladu a terminologie
 • zapojení rodilého mluvčího do práce na každém překladu
 • vedení historie zakázek pro každého klienta a důsledné využívání archivu zakázek
 • vytváření a správa slovníků klientských termínů, verifikace slovníků a garance jejich použití při dalších překladech a při tlumočení
 • využívání jen důkladně prověřených překladatelů, optimální přidělování práce překladatelům, aktivní rozvoj jejich znalostí a vytváření prostředí pro jejich kvalitní práci

Jednotlivé aktivity programu managementu kvality překladů (kontroly, korektury, práce rodilého mluvčího, vedení slovníků) jsou samozřejmostí a neúčtuje se za ně žádný příplatek.

Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobrazit vše »