Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Aktuality

25.01.2024

Apostilní doložka vydaná Notářskou komorou České republiky na soudních překladech

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu k cizině.
Listiny ověřené a podepsané notářskými tajemníky či notářskými koncipienty nemohou být následně ověřeny pro použití v cizině.
Takto notářsky ověřený podpis překladatele lze dále opatřit apostilační doložkou, kterou vydá Notářská komora České republiky.

Pro více informací ohledně vyhotovení soudně ověřených překladů určených pro zahraničí nás kontaktujte na 603 84 11 80 nebo nás navštivte v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33.
Jsme tu pro Vás každý všední den od 8:30 do 16:30 hod.


24.01.2024

Lze ověřit zalaminovaný originál?

Protože se v minulosti objevily zalaminované listiny matričních dokladů (rodné listy, oddací listy), které byly padělkem, nedoporučuje MVČR vidimaci zalaminovaných dokladů provádět, a to s odkazem na ustanovení § 9 písm. h) bod 1. zákona o ověřování, ve kterém je uvedeno, že z předložené listiny k vidimaci musí být patrné, že se jedná o prvopis.

23.01.2024

Co je to superlegalizace a apostila?

Superlegalizace a apostila, tj. vyšší stupeň ověření veřejné listiny pro účely jejího použití v cizině, je prokázání skutečnosti, že listinu vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti příslušný orgán České republiky, anebo před ním byla podepsána.

Povinnost superlegalizovat nahrazuje apostilní doložka pro státy, ve kterých bude listina použita, a které jsou stranou Haagské Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Úmluva o apostile).

Navíc z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci nebo z přímo použitelných právních předpisů Evropské unie vyplývá i osvobození od dalšího ověření.

Vyšším ověřením se ověřuje pouze pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoli obsah listiny samotné.

Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky na 603 84 11 80 nebo při osobní schůzce u nás v kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33.
Jsme tu pro Vás každý všední den od 8:30 do 16:30 hodin.

17.01.2024Nabízíme překlady veškerých potřebných dokumentů k vyřízení pohřbu, ale i dalších záležitostí včetně dědického řízení.
Kromě překladu dokumentů nabízíme i jejich soudní ověření včetně vyhotovení notářských kopií a apostilizace českých dokumentů.

Přineste si s sebou tedy doklady, které potřebujete přeložit a v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33 domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

16.01.2024Nabízíme překlady veškerých dokumentů potřebných pro získání pobytů cizinců v ČR, překlady rodných listů, oddacích listů, překlady výpisů z rejstříků trestů.
Kromě překladu dokumentů nabízíme i jejich soudní ověření včetně vyhotovení notářských kopií a apostilizace českých dokumentů.

Přineste si s sebou tedy doklady, které potřebujete přeložit a v naší kanceláři na Praze 7, Dukelských hrdinů 33 domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz


15.01.2024Provádíme soudně ověřené překlady rodných listů, oddacích listů, potvrzení k sňatku, úmrtních listů i v EXPRESNÍCH TERMÍNECH včetně notářských kopií.
Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

11.01.2024Provádíme úřední (soudně ověřené) překlady rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.
Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

10.01.2024

Překládáme doklady o ukončeném vzdělání v ČR do cizích jazyků včetně legalizace těchto dokladů

Rádi Vám nabídneme soudní překlady dokladů o základním, středním a vyšším odborném vzdělání. U dokladů, které jsou vydané školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení v České republice můžeme na Vaši žádost zajistit legalizaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Přineste si s sebou tedy vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list,
vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři včetně diplomu absolventa či vysvědčení o absolutoriu včetně diplomu absolventa vyšší odborné školy a domluvíme vše potřebné.

Bližší informace na tel. 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz

08.11.2023Provádíme odborné překlady obsahu bakalářských a diplomových prací včetně potvrzení správnosti překladu.
Rádi pro Vás vyhotovíme i překlady se soudní doložkou včetně notářských kopií.

27.09.2023Dne 1.10.2023 nabývá účinnosti Zákon č. 281/2023 Sb., tj zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pro naše klienty nabízíme překlady Informací o obsahu pracovního poměru i jiných nezbytných právních dokumentů do anglického a německého jazyka v normálním i expresním termínu vyhotovení.

08.09.2023

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU NIS2 nese nenápadné označení 2022/2555, ale po jejím převzetí do české legislativy, k čemuž dojde nejpozději 18. října 2024, přinese pro řadu společností velký balík nových povinností. Dotčených společností budou tisíce a jejich okruh, možná ještě rozšíří související Vyhláška o regulovaných službách a pětice dalších připravovaných vyhlášek.
Už jen z přehledu základních okruhů, které dotčené organizace budou muset podchytit, je vidět, že rozsah povinností násobně předčí zavádění směrnice GDPR v roce 2016:
- Zásady analýzy rizik a bezpečnosti informačních systémů
- Řešení incidentů
- Kontinuita provozu, například řízení zálohování a zotavení po havárii, a krizové řízení
- Bezpečnost dodavatelského řetězce, včetně bezpečnostních aspektů týkajících se vztahů mezi jednotlivými subjekty a jejich přímými dodavateli nebo poskytovateli služeb.
- Bezpečnost při pořizování, vývoji a údržbě sítí a informačních systémů, včetně nakládání se zranitelnostmi a jejich odhalování
- Zásady a postupy pro hodnocení účinnosti opatření pro řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Základní postupy kybernetické hygieny a školení v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Zásady a postupy týkající se používání kryptografie a případně šifrování
- Bezpečnost lidských zdrojů, zásady řízení přístupu a správa aktiv
- Používání vícefaktorové autentizace nebo řešení průběžné autentizace, zabezpečené hlasové, video a textové komunikace a zabezpečených systémů nouzové komunikace

Pokud se implementace této směrnice dotkne i Vaší společnosti, rádi Vám již nyní pomůžeme s překlady veškerých potřebných interních dokumentů a externích dokladů.
Přeložíme i formuláře a výkaznictví pro reportování v případě řešení incidentů, záložní plány pro business continuity (v případě kybernetického útoku), a veškeré potřebné externí doklady (výkazy, přehledy, certifikáty, …) i interní dokumenty (zásady, směrnice, formuláře, školicí materiály, …).

V případě zájmu jsme pro Vás rádi k dispozici na 603 84 11 80 nebo na e-mailové adrese: atingo@atingo.cz.

03.08.2023Soudní překlady včetně notářských kopií Vašich dokladů
ANGLIČTINA, NĚMČINA, UKRAJINŠTINA, RUŠTINA, POLŠTINA, SLOVINŠTINA
i EXRESSNÍ VYHOTOVENÍ

02.06.2023

administrativní sekretář/ka

V současné době potřebujeme posílit administrativu naší firmy, a z tohoto důvodu hledáme spolupracovníky na místo:
administrativní sekretář/ka
který zajišťuje prvotní komunikaci s klienty a dodavateli a související činnosti.

Náplň práce:
- zpracování došlé e-mailové pošty a její roztřídění pro další zpracování, odesílání vyhotovených zakázek a jejich předúčtování, sledování zakázek v on-line prostředí, příjem telefonních hovorů
- práce s textem, formální kontrola úplnosti zpracovávaných dokumentů a elementární grafická úprava (převážně ve Wordu)

Požadované znalosti a zkušenosti:
- spolehlivost
- snaha učit se nové technologie, pozitivní přístup k práci s novými technologiemi včetně AI
- uživatelská znalost MS Office
- selský rozum
- schopnost zvládat nárazové návaly práce
- orientaci v souběžném řešení více úloh
- pečlivost
- zájem o chod společnosti a snaha o vytváření dobrého pracovního prostředí

Nabízíme:
- různorodou práci na hlavní pracovní poměr
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího rozvoje

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „administrativní sekretářka“. Poté Vám zašleme dotazník a po jeho vyhodnocení se s úspěšnými uchazeči telefonicky spojíme.

24.03.2023

překlady anotací do angličtiny a němčiny

překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

15.12.2022

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Advent už je zase tady, dovolte nám proto, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 19. do pátku 23. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Od soboty 24. prosince do pondělí 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.

Od úterý 27. do čtvrtka 29. prosince 2022 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 10:00 do 16:00 hod.
V pátek 30. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 10:00 do 15:00 hod.

Přejeme Vám krásný advent, klidné a příjemné vánoční svátky a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce! A - hlavně pevné zdraví!

Těšíme se na Vás opět v novém roce

Jana Pokorná
Atingo translatio

25.10.2022

VOLNÉ MÍSTO - překladatel / korektor anglického jazyka

VOLNÉ MÍSTO - překladatel / korektor anglického jazyka

V současné době rozšiřujeme a posilujeme sekci anglického jazyka a z tohoto důvodu hledáme další spolupracovníky na externí spolupráci i na HPP na místa překladatelů a korektorů anglického jazyka.

Náplní práce překladatele a korektora jsou překlady z anglického jazyka do češtiny a naopak a příp. provádění jazykových korektur. Překlady a korektury se provádějí v různých oborech (ekonomie, strojírenství, stavebnictví, elektro, právo, ...).

Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání

Znalosti:
- výborná znalost anglického a českého jazyka slovem a písmem
- uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)
- znalost práce v CAT prostředích výhodou
- orientace v odborné tématice (právo, ekonomie, IT, stavebnictví, automobilismus, medicína / farmacie…)

Náplň práce:
- odborné překlady dokumentů
- odborné, jazykové a stylistické korektury již provedených překladů

Nabízíme:
- externí spolupráci nebo práci na HPP
- zaškolení pro práci v CAT prostředích (TWS)
- příjemné pracovní prostředí

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, prosím zašlete na mailovou adresu "atingo@atingo.cz" Váš životopis a motivační dopis. Poté Vám budou zaslány k vyhotovení zkušební překlady.

Děkujeme Vám a těšíme se na Vaše odpovědi,

Soňa Faithová
Atingo translatio
mobil v pracovní dny 8:30 - 12:30 hod.: 603 84 11 80

Tato zpráva není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a nemůže být proto přijata. Tato zpráva nemá povahu předsmluvní informace.

03.12.2021

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 20. do středy 22. prosince 2021 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Ve čtvrtek 23. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 8:30 do 14:00 hod.
Od pátku 24. prosince do neděle 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.

Od pondělí 27. do středy 29. prosince 2021 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 8:30 do 16:30 hod.
Ve čtvrtek 30. prosince bude pro Vás naše kancelář otevřena od 8:30 do 14:00 hod.
Od pátku 31. prosince do neděle 2. ledna 2022 bude naše kancelář uzavřena.

S přáním příjemného adventu

Jana Pokorná
Atingo translatio

14.12.2020

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 21. do středy 23. prosince 2020 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:30 do 16:30 hod.
Od čtvrtka 24. prosince do neděle 27. prosince 2020 bude naše kancelář uzavřena.
Od pondělí 28. do středy 30. prosince 2020 bude pro Vás naše kancelář otevřena opět od 8:30 do 16:30 hod.
Od čtvrtka 31. prosince do neděle 3. ledna 2021 bude naše kancelář uzavřena.

S přáním příjemného adventu

Jana Pokorná
Atingo translatio

22.10.2020

Atingo - překlady v době nouzového stavu

Vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, můžeme Vám i nadále vyhotovit jak klasické překlady, tak i překlady se soudní doložkou.

Požadavky na překlady prosíme zasílejte e-mailem na atingo@atingo.cz a my se s Vámi spojíme a dohodneme potřebné náležitosti.

Požadavky na vyhotovení soudně ověřených překladů buď zasílejte e-mailem, nebo nás kontaktujte telefonicky a my s Vámi již dohodneme další postup včetně:
- přijetí a odeslání originálních textů kurýrem nebo poštou nebo
- použití datové schránky, přijetí konverzní doložky a vyhotovení konverze notářem
- vyhotovení překladu a ověření soudním tlumočníkem

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici na 603 84 11 80.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

04.05.2020

Obraťte se na nás nejen se soudním překladem

Vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, jsme schopni pro Vás vyhotovit i soudně ověřené překlady.

Celý proces jsme zjednodušili a minimalizovali rizika, stačí nám požadované texty zaslat e-mailem a my s Vámi již dohodneme další postup, který může zahrnovat:
- přijetí a odeslání originálních textů kurýrem nebo
- přijetí konverzní doložky, vyhotovení konverze notářem
- vyhotovení překladu a ověření soudním tlumočníkem

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

29.04.2020Soudní překlady \"potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury\" do německého jazyka ve zkrácených lhůtách.

07.04.2020

Atingo - soudní překlady během nouzového stavu

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

protože fungujeme i v době nouzového stavu, jsme schopni pro Vás vyhotovit i soudně ověřené překlady.

Abychom minimalizovali rizika a celý proces zjednodušili (nejen zadání překladu, ale i odevzdání vyhotoveného soudního překladu), stačí nám požadované texty zaslat buď prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem konverzní doložku a my provedeme konverzi do tištěné podoby.
Vyhotovíme překlad a ověříme jej soudním tlumočníkem. Takto vyhotovený soudní překlad převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme jej ověřovací doložkou konverze.

Překlad v datové podobě Vám můžeme zaslat buď prostřednictvím datové schránky, nebo přímo na Vaši e-mailovou adresu.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s přáním pevného zdraví!

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.03.2020

Atingo - úprava pracovní doby

Atingo - úprava pracovní doby

Vážení obchodní přátelé,

od pondělí 30. března 2020 pro Vás budeme mít otevřeno každý všední den od 8:30 do 16:30 hod.
Při požadavku na zadání nebo převzetí překladu v jinou dobu nás prosíme kontaktujte na t. 603 84 11 80 nebo na tomto e-mailu, abychom se domluvili.

Rozsah služeb i termíny vyhotovení zůstávají nezměněné.

Zůstáváme s přátelským pozdravem a těšíme se na další spolupráci

Jana Pokorná
Atingo translatio

16.03.2020

Atingo - provoz nepřerušen

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás ujistili, že provoz naší kanceláře zůstává zachován.

Chtěli bychom Vás nicméně požádat, abyste se s požadavky na překlady na nás obraceli přednostně prostřednictvím e-mailu, v nezbytných případech (soudní překlady, notářské doložky, vyšší ověření) prosíme o zasílání poštou nebo kurýrem.

Věříme, že tato náročná situace brzy odezní a my se budeme moci s Vámi opět přivítat.

Do té doby prosíme všechny o dodržování nařízení vlády a hygieniků a o respektování doporučených opatření, včetně používání ochranných pomůcek, zejména pokud bude nezbytně nutné, abyste nás navštívili v našich prostorách.

Děkujeme

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.02.2020

Překlady z oblasti medicíny a farmacie

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám nabídli překlady z oblasti medicíny a farmacie (překlady lékařských zpráv, návodů k použití zdravotnických prostředků a diagnostických přístrojů), včetně notářského a soudního ověření. Překládáme i webové stránky a propagační materiály.

Dotazy zodpovíme na mailu atingo@atingo.cz či na telefonu 251 512 233 nebo 603 841 180.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

11.02.2020

Překlady čínštiny a korejštiny

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

před nadcházející sezónou Vám nabízíme překlady Vašich prospektů, letáků či webových stránek i do standardní čínštiny (mandarínštiny) a do korejštiny. Překlady vyhotovují rodilí mluvčí.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 603 84 11 80 nebo stačí zaslat Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


08.01.2020

překlady obsahů bakalářských či diplomových prací

Milí studenti!

Rádi bychom vám nabídli překlady obsahů bakalářských či diplomových prací do anglického či německého jazyka, a to včetně potvrzení naší společnosti o tom, že jsme překlad provedli. V případě Vašeho požadavku je možné stvrdit správnost překladu doložkou soudního tlumočníka.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 257 315 353 nebo
+420 251 512 233, případně zašlete zprávu na e-mail atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte: \"překlad diplomové práce\".

S přátelským pozdravem

Jana Pokorná
Atingo translatio

19.12.2019Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku 2020 si dovolujeme připojit poděkování za Vaši důvěru a velmi dobrou spolupráci.

Jana Pokorná
Atingo translatio

04.12.2019

změna otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Vážení obchodní přátelé!

Protože Advent je už tady, dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 23. prosince 2019 bude pro Vás naše kancelář otevřena standardně od 8:00 do 18:00 hod.
Od úterý 24. prosince do neděle 29. prosince 2019 bude naše kancelář uzavřena.
V pondělí 30. prosince 2019 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 16:00 hod.
V úterý 31. prosince 2019 a ve středu 1. ledna 2020 bude naše kancelář uzavřena.
Od čtvrtka 2. ledna 2020 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 18:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio


24.05.2019

Rychle a kvalitně...

Rychle a kvalitně...

květen 2019: přes 100 ns překladů z anglického do českého jazyka z oblasti televizní a filmové tvorby během jednoho týdne

20.03.2019

Perličky v překládaných textech

Vážení obchodní přátelé,

připravili jsme pro Vás malé odlehčení - několik perliček, na které jsme za ta léta, co pro vás překládáme, narazili.

Tak třeba cenná rada v návodu na údržbu bazénu:
V případě přetrvávajících problémů s kvalitou vody přidejte do vody větší množství vody.

Jinde zase chtěli prokázat své pracovní nadšení:
Služba bude poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Případné prodloužení této doby bude stranami dohodnuto a potvrzeno písemně.
nebo
V době od 7:30 do 23:00 je recepce otevřena 24 hodin denně.

Zde malý hlavolam pro elektrikáře:
Motor připojte ke zdroji 24 V, 50 Hz stejn.

... nebo praktický návod k použití:
Nelze-li fixační pákou otočit, vyjměte ji a vyčistěte - viz postup vyjmutí fixační páky.
Vyjmutí fixační páky: Otočte fixační páku…

... a filtry, které lze/nelze nastavit při focení:
Efekty krásy jsou vypnuté. Efekty krásy nelze používat současně s tělesnými efekty.

… či malá ukázka z korporátního žargonu:
Oznamovatel bude informován o přijetí anonymního oznámení.

Kapitolou samou pro sebe jsou anglické texty ze zemí, kde angličtina není rodným jazykem. Např. pokyn k opravě čínského rádia začínající slovy:
Před opravou přístroje uřízněte šňůru v zásuvce.

A když někdo nedá pozor na jednotky, objeví se v propagačním materiálu hotelu toto:
Snídani podáváme v hotelovém baru vzdáleném 164 mil.

07.02.2019překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

10.01.2019

Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné & konverze z listinné podoby do elektronické

Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné & konverze z listinné podoby do elektronické

Pro vyhotovení soudně ověřených překladů je třeba soudní překlad přišít k originálu. Pokud jste obdrželi originál do datové schránky, prosíme, vytiskněte nám konverzní lístek, ze kterého my provedeme konverzi dokumentu do listinné podoby. Takto konvertovanou listinu přeložíme a soudně ověříme.

Dále bychom Vám rádi nabídli možnost zasílání vyhotovených soudně ověřených překladů v elektronické podobě. Soudně ověřené překlady převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme je ověřovací doložkou konverze.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na 603 84 11 80 nebo zašlete Váš požadavek na atingo@atingo.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

04.01.2019

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

listopad / prosinec 2018: 420 normostránek z anglického do českého jazyka z oblasti stavební techniky za méně než čtyři týdny

02.01.2019

Expresní vyhotovení soudních překladů

Nabízíme Vám expresní vyhotovení soudních překladů německého, ruského, ukrajinského, anglického a slovinského jazyka.

21.12.2018

KOORDINÁTOR/KA ZAKÁZEK

V současné době hledáme spolupracovníka/nici na pozici KOORDINÁTOR/KA ZAKÁZEK. Bližší informace naleznete na https://www.inwork.cz/prace/praha/praha/praha/3119007-koordinator-ka-zakazek/ nebo volejte paní Bc. Olgu Lindovou na 251 512 233. Těšíme se na setkání s Vámi!

13.11.2018

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

Od pondělí 24. prosince do středy 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.
Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 9:00 do 17:00 hod.
V pondělí 31. prosince 2018 a v úterý 1. ledna 2019 bude naše kancelář uzavřena.
Od středy 2. ledna 2019 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 18:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio


02.11.2018

Atingo - šťastná jedenáctka ...

Atingo - šťastná jedenáctka ...

Vážení obchodní přátelé,

měsíc prosinec a přelom roku bývají hektickým obdobím. Proto se hodí vyřešit, co lze, v předstihu a v klidu.

Abychom Vám to ještě usnadnili, nabízíme Vám po celý jedenáctý měsíc roku jedenáctiprocentní slevu na překlady. Podmínkou je zadat překlad do 11. hodiny (každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin).

Tato sleva se nevztahuje na překlady, které se řídí rámcovými smlouvami. Slevu nelze sčítat s jiným cenovým zvýhodněním.

Využijte v listopadu šťastnou jedenáctku a získejte slevu 11 %!

Jana Pokorná
Atingo translatio


03.04.2018Soudní vyhotovení překladů - angličtina - ruština - němčina - slovinština - takřka obratem

29.03.2018Přejeme Vám krásné a veselé prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku.

12.03.2018

překlady anotací bakalářských a diplomových prací

Atingo - překlady anotací bakalářských a diplomových prací do angličtiny a němčiny do druhého pracovního dne

29.12.2017Děkujeme Vám za příjemnou a přátelskou spolupráci v roce 2017. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů!

08.12.2017

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

18.12. - 21. 12.: 8:00 - 18:00 hod.
22.12.: 8:00 - 17:00 hod.
23. - 26. 12: zavřeno
27. a 28.12: 9:00 - 17:00
29.12: 9:00 - 16:00
30.12 - 1.1.2018: zavřeno
od 2.1.2018: 8:00 - 18:00 hod.

26.09.2017

Státní svátek ve čtvrtek 28. září

Státní svátek ve čtvrtek 28. září

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali, že naše kancelář bude ve čtvrtek 28. září z důvodu státního svátku uzavřena.

Těšíme se na další spolupráci opět v pátek!

Jana Pokorná
Atingo translatio

31.08.2017

Atingo - možnost zasílání soudně ověřených překladů v elektronické podobě s ověřovací doložkou konverze

Atingo - možnost zasílání soudně ověřených překladů v elektronické podobě s ověřovací doložkou konverze

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám nabídli možnost zasílání vyhotovených soudně ověřených překladů v elektronické podobě. Soudně ověřené překlady převedeme z listinné podoby do elektronické a opatříme je ověřovací doložkou konverze.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na 603 84 11 80.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a zůstáváme s přáním příjemného dne

Jana Pokorná
Atingo translatio


04.07.2017

Státní svátky ve středu a ve čtvrtek

Státní svátky ve středu a ve čtvrtek

Dobrý den, vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali, že naše kancelář bude v průběhu nadcházejících státních svátků ve středu a ve čtvrtek tento týden zavřena.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků a těšíme se na další spolupráci opět v pátek!

Jana Pokorná
Atingo translatio

02.06.2017

Otevírací doba v červnu a červenci

Otevírací doba v červnu a červenci

8:00 - 18:00 hod.

17.03.2017Hledáme spolupracovníka na místo KOORDINÁTOR/KA ZAKÁZEK (vede jednání s klienty a řídí práci překladatelů a korektorů) se znalostí anglického jazyka. Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu atingo@atingo.cz. Do předmětu uveďte „koordinátor/ka zakázek“. Poté Vám zašleme dotazník včetně krátkého zkušebního překladu. Po jeho vyhodnocení se s úspěšnými uchazeči telefonicky spojíme.

09.01.2017Děkujeme Vám za velmi dobrou spolupráci v loňském roce. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti!

15.06.2016

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

soudní překlady anglického a německého jazyka na počkání

04.04.2016

lokalizace rozsáhlých textů do jazyků Balkánského poloostrova

lokalizace rozsáhlých textů do jazyků Balkánského poloostrova

Od ledna do března jsme provedli překlad a lokalizaci textů z oblasti IS do slovinštiny, albánštiny, bosenštiny a makedonštiny. Překlady provádíme výhradně rodilými mluvčími a veškeré texty jsou dále korigovány druhým překladatelem.

23.03.2016

Atingo - otevírací doba o Velikonocích

Atingo - otevírací doba o Velikonocích

Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali, že o Velikonocích budeme ve čtvrtek, 24. března pracovat od 8:00 do 19:00 hodin.

V pátek 25. března a v pondělí 28. března bude naše kancelář zavřená.

Od úterý 29. března máme pro Vás otevřeno opět od 8:00 hod.

S přáním krásných Velikonoc

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.01.2016Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.11.2015

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku

Atingo – změna otevírací doby na přelomu roku:

21. – 22.12.2015: 8:00 – 19:00
23.12.2015: 8:00 – 18:00
24. – 27.12.2015: zavřeno
28. – 30.12.2015: 9:00 – 17:00
31.12.2015 – 3.1.2016: zavřeno


12.11.2015

Atingo - oznámení o uzavření kanceláře dne 17. listopadu

Atingo - oznámení o uzavření kanceláře dne 17. listopadu

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás upozornili na uzavření naší kanceláře dne 17. listopadu.

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s přáním příjemně stráveného svátečního dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

02.06.2015

15 % sleva na překlady bezpečnostních listů

15 % sleva na překlady bezpečnostních listů

platná při zadání překladu BL do 30. června 2015

dle článku 3 je NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 487/2013
ze dne 8. května 2013 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
závazné pro směsi od 1. června 2015


19.05.2015

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

duben / květen - 240 normostránek z českého do anglického jazyka z oblasti těžkého strojírenství v průběhu čtyř týdnů

březen - 200 normostránek z německého do českého jazyka odborného textu z oblasti zvukových izolací v průběhu čtyř týdnů

únor / březen - 230 normostránek do německého a do bulharského jazyka vysoce odborného textu z oblasti obchodování na burze v průběhu čtyř týdnů


16.01.2015

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...


leden 2015 ... 150 ns technické dokumentace z anglického do českého jazyka v průběhu 14 dnů

leden 2015 ... 140 ns z anglického do českého jazyka z oblasti IT v průběhu 14 dnů

prosinec 2014 ... 160 ns z oblasti zabezpečovací techniky z anglického do českého jazyka

prosinec 2014 ... 360 ns technických norem z češtiny do angličtiny


01.12.2014

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 22. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 19:00 hod.
V úterý 23. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 8:00 do 18:00 hod.
Od středy 24. prosince do pátku 26. prosince bude naše kancelář uzavřena.
V pondělí 29. prosince a v úterý 30. prosince bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 18:00 hod.
Ve středu 31. prosince 2014 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 15:00 hod.
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 a v pátek 2. ledna 2015 bude naše kancelář uzavřena.
Od pondělí 5. ledna 2015 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

Jana Pokorná
Atingo translatio

13.11.2014

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v pondělí 17. listopadu

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v pondělí 17. listopadu

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás upozornili, že v pondělí 17. listopadu bude naše kancelář z důvodu státního svátku uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Jana Pokorná
Atingo translatio

24.10.2014

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v úterý 28. října

Upozornění na uzavření pražské kanceláře v úterý 28. října

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás upozornili, že v úterý 28. října je v ČR státní svátek a naše kancelář bude tento den zavřena.

Děkujeme za pochopení

Jana Pokorná
Atingo translatio

26.09.2014

Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny

Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali, že v pátek 3. října bude v prostorách naší kanceláře probíhat plánovaná odstávka elektrické energie, a to v době od 12:00 do 15:00 hod.

Zdvořile Vás proto žádáme, abyste nám texty k překladu zasílali pokud možno v ranních hodinách. Veškeré texty, které obdržíme v době od 12:00 do 15:00 hodin, začneme zpracovávat až po obnově dodávky el. proudu.
V době odstávky el. energie Vám také nebudeme moci zasílat vyhotovené překlady.

Veškerá telefonní čísla včetně mobilních by měla fungovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S přáním hezkého dne

Jana Pokorná
Atingo translatio

30.07.2014

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

přelom června - července ... překlad 474 ns z oboru legislativy a daňové problematiky ze španělského a portugalského jazyka do angličtiny za 6 týdnů

06.05.2014

Překlady bezpečnostních listů

Překlady bezpečnostních listů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 a nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010.

14.04.2014

Atingo - otvírací hodiny o Velikonocích

Atingo - otvírací hodiny o Velikonocích

Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali, že o Velikonocích budeme ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna pracovat vždy od 8:00 do 19:00 hodin.

V pondělí 21. dubna bude naše kancelář zavřená.

Od úterý 22. dubna máme pro Vás otevřeno opět od 8:00 hod.

S přáním krásných Velikonoc

Jana Pokorná
Atingo translatio


10.03.2014

Od ledna nově překlady i do tádžičtiny a arménštiny rodilými mluvčími!

Od ledna nově překlady i do tádžičtiny a arménštiny rodilými mluvčími!

10.12.2013

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pondělí 23. prosince 2013 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.
Od úterý 24. prosince do čtvrtka 26. prosince 2013 bude naše kancelář uzavřena.
V pátek 27. prosince a v pondělí 30. prosince 2013 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 10:00 do 16:00 hod.
V úterý 31. prosince 2013 a ve středu 1. ledna 2014 bude naše kancelář uzavřena.
Od čtvrtka 2. ledna 2013 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

19.11.2013

Atingo - překlady a tlumočení od prosince na nové adrese!

Atingo - překlady a tlumočení od prosince na nové adrese!

Vážení přátelé,

od 25. listopadu 2013 nás najdete na Strossmayerově náměstí na adrese:
Dukelských hrdinů 33, Praha 7 - Holešovice.
Telefonní a faxová čísla včetně e-mailových adres zůstávají BEZE ZMĚNY.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi na nové adrese

Jana Pokorná
Atingo translatio


07.10.2013

i do dalších jazyků...


i do dalších jazyků...

září ... gruzínština, čínština, perština a azerbajdžánština ... přes 200 normostránek textu

26.08.2013

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

přelom června - července ... překlad 486 ns zdravotnické techniky z anglického do českého jazyka za 3 týdny

červenec ... překlad 310 ns SW pro kancelářské aplikace z anglického do českého jazyka za 3 týdny

červenec - srpen ... překlad 210 ns zdravotnické techniky z anglického do českého jazyka za 3 týdny

26.03.2013

Nově i do azerbajdžánštiny a perštiny!

Od ledna pro Vás naši rodilí mluvčí překládají azerbajdžánštinu a perštinu.
V prvních třech měsících letošního roku jsme do těchto jazyků přeložili 217 normostránek textu!
Rádi naše služby nabídneme i Vám!

07.02.2013

Rychle a kvalitně ...

Rychle a kvalitně ...

leden 2013 ... překlad 242 normostran manuálu pro prodejce automobilů z německého do českého jazyka za 12 kalendářních dnů

leden 2013 ... překlad 79 normostran technického textu z oblasti těžkého strojírenství a metalurgie z německého do polského jazyka za 11 kalendářních dnů


22.01.2013Nabízíme Vám vyhotovení odborných překladů z oblasti medicíny včetně soudní doložky. Jedná se o překlady lékařských zpráv a zdravotních záznamů, příbalových letáků k léčivům, překlady klinických studií, laboratorních rozborů a analýz či překlady dokladů pro zahraniční cesty.

17.12.2012

Upozornění na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků

Dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu otevírací doby během Vánoc a novoročních svátků:

V pátek 21. prosince 2012 bude naše kancelář pro Vás otevřena do 19:00 hod.

Od pondělí 24. prosince do středy 26. prosince 2012 bude naše kancelář uzavřena.

Ve čtvrtek 27. prosince a v pátek 28. prosince 2012 bude naše kancelář pro Vás otevřena od 11:00 do 17:00 hod.

Od středy 2. ledna 2013 budeme mít pro Vás otevřeno opět od 8:00 do 19:00 hod.

16.01.2012

20 %-ná zľava na preklady kariet bezpečnostných údajov


20 %-ná zľava na preklady kariet bezpečnostných údajov


Vážení obchodní priatelia!

Dovoľte, aby sme Vás informovali o začiatku akcie \"20 %-ná zľava na preklady kariet bezpečnostných údajov\" z nemeckého a anglického jazyka do češtiny.

Preklady kariet bezpečnostných údajov vykonávame podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 a podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010.

Karty bezpečnostných údajov prekladáme napr. pre spoločnosti Argochem, .A.S.A., Bonatrans, Chesterton či Shell.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S prianím príjemného dňa

Jana Pokorná
Atingo translatio

P.S.: Túto akciu nemožno kombinovať s iným cenovým zvýhodnením. V prípade súbehu viacerých zliav Vám bude automaticky poskytnutá výhodnejšia zľava.


20.12.2011

Zmena otváracej doby počas Vianoc a novoročných sviatkov

Vážení obchodní priatelia,

k prianiu pokojného prežitia vianočných sviatkov a šťastného vykročenia do nového roka 2012 si dovoľujeme pripojiť poďakovanie za Vašu dôveru a príjemnú spoluprácu.

Súčasne nám dovoľte, aby sme Vás upozornili na zmenu otváracej doby počas Vianoc a novoročných sviatkov:

V piatok 23. decembra 2011 bude pre Vás naša kancelária otvorená do 16:00 hod.

Od utorka 27. decembra do piatku 30. decembra 2011 bude naša kancelária otvorená od 10:00 do 16:00 hod.

Od pondelka 2. januára 2012 budeme mať pre Vás otvorené opäť od 8:00 do 19:00 hod.

Tešíme sa na Vás v novom roku 2012!

Jana Pokorná
Atingo translatio

11.10.2011

Info o zriadení bankového účtu

Info o zriadení bankového účtu

Vážení obchodní priatelia,

s potešením Vám oznamujeme, že na uľahčenie našej spolupráce sme otvorili účet v Tatrabanke,
číslo účtu: 2923863567/1100

S prianím príjemného dňa

Jana Pokorná
Atingo translatio

19.09.2011

Rýchlo a kvalitne...

Rýchlo a kvalitne...

september 2011... preklad 355 normostrán vnútropodnikových noriem a prevádzkových postupov do ruského jazyka vrátane kompletného grafického spracovania za 6 týždňov

august 2011... preklad 250 normostrán protokolov o agrotechnických skúškach do anglického jazyka vrátane kompletného grafického spracovania za 5 týždňov

jún 2011... preklad 95 normostrán plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do nemeckého jazyka za 4 dni

február 2011... preklad 554 normostrán vysoko odborných správ audítora pre významného nadnárodného klienta do anglického jazyka

február 2011... preklad 312 normostrán textov smerníc a právnych zmlúv do anglického jazyka za 18 dní

07.02.2011

Zákazky pre Slovensko organizačne zabezpečuje Anna Kocurková z pražskej kancelárie

Vážení obchodní priatelia,
firma Atingo odpredala svoj podiel v slovenskej pobočke a ďalšie obchodné aktivity na slovenskom trhu organizuje priamo pražská kancelária.

Prevádzka pražskej kancelárie sa nemení. Pracovný čas v pracovných dňoch je od 8.00 do 19.00 hod. Zákazky pre klientov zo Slovenska vybavuje pani Anna Kocurková v spolupráci s pani Ing. Zdeňkou Lichtenberkovou.

Priame telefonické spojenie na pražskú kanceláriu je +420 251 512 233, +420 257 315 353 alebo môžete volať na mobil +420 603 841 180. Faxové číslo je +420 257 313 573. Maily prijímame na adresách atingo@atingo.cz alebo atingo@atingo.eu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby ste s našimi službami boli trvalo spokojní.


Jana Pokorná
Atingo translatio

29.09.2010

* * * Platíte za súdne preklady toľko, koľko máte? * * * Krátky prehľad účtovania súdnych prekladov. * * *

Vážení obchodní priatelia,

radi by sme Vás touto cestou upozornili na špecifiká tzv. úradne overených prekladov, tiež nazývaných "súdne preklady", alebo preklady s "overením" (u laickej verejnosti s "guľatou pečiatkou").

Prečo sme sa tak rozhodli? Vo verejnosti dochádza totiž často k šumu ohľadom účtovania týchto prekladov.

Takže tu je krátky prehľad, ako správne určiť rozsah a cenu takéhoto prekladu:

Ak je rozsah Vášho dokumentu do 1800 znakov, zaplatíte za jednu celú stranu, bez ohľadu na počet fyzických strán.

Pokiaľ rozsah dokumentu prekračuje hranicu 1800 úderov, cena sa účtuje podľa počtu NORMOSTRÁN (teda 30 riadkov, každý po 60 úderov), nie podľa počtu fyzických strán, ktoré dokument obsahuje.
Môže sa teda kľudne stať, že za úradný preklad 2-stránkového výpisu z obchodného registra alebo za 4-stránkové potvrdenie o návšteve školy zaplatíte jednu normostranu.

Treba mať však na zreteli, že každá posledná neúplná strana sa považuje za jednu celú stanu a tak Vám bude i účtovaná.

Opísané účtovanie je pre nás, samozrejme, záväzné. Ak by ste mali otázky alebo Vám bolo čokoľvek nejasné, neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach 02/524 444 28 alebo 0902 312 055.
Tiež nám môžete poslať e-mail na atingo@atingo.sk, obratom Vám odpovieme.

Eva Tetřevová
Atingo translatio


19.05.2010

Atingo - zmluvný partner pre preklady Európskej komisie

Vážení priatelia,

radi by sme Vás informovali, že sme v máji 2010 zvíťazili v ďalšom výberovom konaní, ktoré vypísala Európska komisia pre preklady.

V súčasnej dobe máme uzatvorené zmluvy s Európskou komisiou pre preklady:

• FL-ECON-20EN z českého do anglického jazyka v odboroch: Economics, Finance and Statistics
• FL-CEI-TECH1 z českého do nemeckého jazyka v odboroch: Verkehr, Energie, Telekommunikation und Informationstechnik
• FL-CEI-TECH2 z českého do nemeckého jazyka v odboroch: Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt und Naturwissenschaften
• FL-TECH1-20EN z českého do anglického jazyka v odboroch: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-20EN z českého do anglického jazyka v odboroch: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural sciences
• FL-TECH1-EN20 z anglického do českého jazyka v odboroch: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH1-EN20 z anglického do slovenského jazyka v odboroch: Transport, Energy, Telecom, IT
• FL-TECH2-EN20 z anglického do českého jazyka v odboroch: Agriculture, Fisheries, Environment, Natural science.
• FL-ECON-EN20 ... z anglického do českého jazyka v odboroch: Economics, Finance and Statistics
• FL-ECON-EN20 ... z anglického do slovenského jazyka v odboroch: Economics, Finance and Statistics

Doposiaľ sme pre Európsku komisiu ako jej zmluvný prekladateľ od roku 2006 preložili 4 628 ns textov.

Bude nám cťou, pokiaľ aj Vy využijete naše prekladateľské služby.

S prianim pekného dňa,

Eva Tetřevová
Atingo Bratislava25.02.2010

- - - Atingo - zmluvný partner Európskej komisie na Slovensku i v Čechách - - -

Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že sme sa na roky 2009-2010 stali partnerom Európskej komisie na preklady z anglického do slovenského jazyka v odboroch transport, telekomunikácie, energetika a informačné technológie.

Nároky kladené touto inštitúciou sú vysoké. Zatiaľ sme v hodnotení obstáli. Radi poskytneme naše služby aj Vám.

Našim súčasným obchodným partnerom ďakujeme za prejavenú dôveru!

S prianím pekného dňa,

Eva Tetřevová
Atingo translatio


23.02.2010

... Kúzlo nechceného stráca svoju moc v rukách profesionálov! ...

Kúzlo nechceného ...

... sa podarilo jednej aerolinke v Kodani, keď uverejnili
reklamu v angličtine, ktorá v preklade znela:
„Zoberieme Vašu batožinu a pošleme ju všetkými smermi“.

S angličtinou mali problém aj v jednom bukureštskom hoteli,
kde si mohli zahraniční hostia na dverách výťahu prečítať
nasledovný oznam:
„Výťah sa opravuje. Ľutujeme, že počas opravy budete neznesiteľní“.

Na dverách gynekológa v Ríme bol takýto odkaz
pre anglicky hovoriace pacientky :
„Špecialista na ženy a iné choroby“.

Anglický oznam na recepcii moskovského hotela znel:
„Pozývame Vás na návštevu cintorína, kde sú známi ruskí a
sovietski skladatelia, umelci a spisovatelia pochovávaní
denne okrem utorka“.

Ak chcete mať istotu, že rozumiete tomu, čo hovorí Váš obchodný partner
a že on rozumie Vám, obráťte sa na profesionálov.


24.03.2009

Ak si chcete vybrať zľavu na preklady, kliknite SEM pre bižšie informácie!

Vážení obchodní priatelia,

radi by sme Vám začiatok jari spríjemnili špeciálnou ponukou zliav.

Vyberte si jazykovú kombináciu, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia (napr. preklady z angličtiny do slovenčiny), a my Vám na túto zvolenú kombináciu poskytneme 5 % zľavu. Zľavu Vám poskytneme na všetky preklady v tejto jazykovej kombinácii zadané od 1. do 31. apríla 2009.

Aby sme Vám zľavu mohli začať poskytovať, zašlite nám, prosím, zvolenú jazykovú kombináciu na našu e-mailovú adresu atingo@atingo.sk alebo nám zavolajte na naše telefónne číslo 02/52 44 44 28, kde sme Vám k dispozícii v každý pracovný deň od 8.00 do 18.00hod.

Vynaložíme všetko úsilie na to, aby ste boli s našimi službami i naďalej maximálne spokojní!

Ďakujeme za Váš čas a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

S prianím slnečnej jari,

Eva Tetřevová
Atingo translatio06.02.2009

Kúzlo nechceného stráca svoju moc v rukách profesionálov!

Kúzlo nechceného ...

... sa podarilo jednej aerolinke v Kodani, keď uverejnili
reklamu v angličtine, ktorá v preklade znela:
„Zoberieme Vašu batožinu a pošleme ju všetkými smermi“.

S angličtinou mali problém aj v jednom bukureštskom hoteli,
kde si mohli zahraniční hostia na dverách výťahu prečítať
nasledovný oznam:
„Výťah sa opravuje. Ľutujeme, že počas opravy budete neznesiteľní“.

Na dverách gynekológa v Ríme bol takýto odkaz
pre anglicky hovoriace pacientky :
„Špecialista na ženy a iné choroby“.

Anglický oznam na recepcii moskovského hotela znel:
„Pozývame Vás na návštevu cintorína, kde sú známi ruskí a
sovietski skladatelia, umelci a spisovatelia pochovávaní
denne okrem utorka“.

Ak chcete mať istotu, že rozumiete tomu, čo hovorí Váš obchodný partner
a že on rozumie Vám, obráťte sa na profesionálov.

16.01.2009

... ranne zvyhodnenie cien prekladov v Atingu ...

Vazeni obchodni priatelia,

neodkladajte zaslanie textu na preklad na neskor! Pre tych z Vas, ktori zadaju preklad hned po rannej kave, do 10. hodiny rannej, mame pripravene zvyhodnenie vo forme 5 % zlavy!

Akcia plati od 19. januara do piatka 30. januara 2009.

Verime, ze Vas touto ponukou potesime!

Atingo translatio


07.01.2009

Kúzlo nechceného stráca svoju moc v rukách profesionálov!

Kúzlo nechceného ...

... sa podarilo jednej aerolinke v Kodani, keď uverejnili
reklamu v angličtine, ktorá v preklade znela:
„Zoberieme Vašu batožinu a pošleme ju všetkými smermi“.

S angličtinou mali problém aj v jednom bukureštskom hoteli,
kde si mohli zahraniční hostia na dverách výťahu prečítať
nasledovný oznam: „Výťah sa opravuje.
Ľutujeme, že počas opravy budete neznesiteľní“.

Na dverách gynekológa v Ríme bol takýto odkaz
pre anglicky hovoriace pacientky :
„Špecialista na ženy a iné choroby“.

Anglický oznam na recepcii moskovského hotela znel:
„Pozývame Vás na návštevu cintorína, kde sú známi ruskí a
sovietski skladatelia, umelci a spisovatelia pochovávaní
denne okrem utorka“.

Keď istá americká automobilka predstavila svoj nový
model „Nova“ v Južnej Amerike, neuvedomila si, že „no va“
v španielčine znamená „nepôjde“.
Potom, čo spoločnosť z dôvodu nízkeho
predaja premenovala tento model na „Caribe“ bolo jasné,
že prekladateľský škriatok ...

... stráca svoju moc v rukách profesionálov!

Ak chcete mať istotu, že rozumiete tomu, čo hovorí Váš obchodný partner
a že on rozumie Vám, obráťte sa na profesionálov.


19.12.2008

ZMENA otváracej doby počas Vianoc a novoročných sviatkov

Vážení obchodní priatelia,

k prianiu pokojného prežitia vianočných sviatkov a šťastného vykročenia do nového roka 2009 si dovoľujeme pripojiť poďakovanie za Vašu dôveru a príjemnú spoluprácu.

Súčasne nám dovoľte, aby sme Vás upozornili na zmenu otváracej doby bratislavskej a pražskej kancelárie počas Vianoc a novoročných sviatkov:

22. a 23. decembra 2008 budú pre Vás naše kancelárie otvorené od 9:00 do 13:00 hod.
Od 24. do 28. decembra 2008 budú kancelárie uzatvorené.

29. a 30. decembra 2008 budú naše kancelárie otvorené od 9:00 do 13:00 hod.
Od 31. do 4. januára 2009 budú kancelárie uzatvorené.

Od pondelka 5. januára 2009 budeme mať pre Vás otvorené opäť od 8:00 do 18:00 hod. každý pracovný deň.

S prácou na Vašich rozpracovaných projektoch samozrejme plynule pokračujeme i počas sviatkov, vyhotovené preklady Vám budú zaslané v dohodnutých termínoch.

V prípade potreby nás kontaktujte na mobilnom telefónnom čísle 0902 312 055.

Tešíme sa na Vás v novom roku 2009!

Atingo translatio


26.11.2008

... možnosť účtovania za zdrojové slovo či riadok, výrazné zľavy v prípade opakujúcich sa textov ...30.06.2008

Preklady problematiky REACH

Vážení obchodní priatelia,

radi by sme Vás informovali, že Vám ponúkame naše služby i pri prekladoch dokumentácie a podkladov na prípravu registrácie REACH.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami,

Atingo translatio


15.05.2008

Ponuka voľného pracovného miesta prekladateľa na HPP

Vážení priatelia,

hľadáme pre našu kanceláriu v Bratislave spolupracovníka
- prekladateľa a korektora nemčiny či angličtiny - na hlavný pracovný pomer.

Náplňou práce sú preklady z angličtiny/nemčiny do slovenčiny a vykonávanie jazykových korektúr. Preklady a korektúry sa vykonávajú v rôznych odboroch (ekonómia, strojárenstvo, stavebníctvo, elektro, právo, ...). Vynikajúca znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná.

V prípade záujmu či otázok nás, prosím, kontaktujte na našich telefónnych číslach 02/52 44 44 28 resp. 0902 312 055, alebo nám pošlite e-mail na adresu atingo@atingo.sk, kde Vám poskytneme ďalšie informácie.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s Vami a ostávame s priateľským pozdravom,

Atingo translatio


03.10.2006

--- voľné pracovné pozície ---

Vážení priatelia,

vďaka narastajúcemu objemu prekladov rozširujeme naše rady prekladateľov - RODENÝCH HOVORCOV - na externú spoluprácu. V súčasnej dobe potrebujeme rozšíriť najmä sekciu nemeckého a anglického jazyka.

Náplňou práce sú preklady zo slovenčiny/češtiny do angličtiny/nemčiny príp. vykonávanie jazykových korektúr. Preklady a korektúry sa vykonávajú v rôznych odboroch (ekonómia, strojárenstvo, stavebníctvo, elektro, právo, ...).

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na našich telefónnych číslach 02/52 44 44 28 resp. 0902 312 055, alebo nám pošlite e-mail na adresu atingo@atingo.sk, kde Vám poskytneme ďalšie informácie.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s Vami a ostávame s priateľským pozdravom,

Atingo translatio
Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobraziť všetko »