Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Objednávka prekladu

Objednávkový formulár slúži na zadanie súboru alebo textu na preklad.
V prípade záujmu o tlmočenie nás kontaktujte, prosím, telefonicky.

Objednávam: preklad korektúru        priloženého súboru (textu)
         
Z jazyka:   do jazyka:
Súdna doložka:   Grafické spracovanie:
Notárske overenie:   Iná požiadavka:
Termín odovzdania:      
Odovzdanie vyhotoveného prekladu:
Prostredníctvom Vášho kuriéra: na adresu:
Faxom:   na číslo:
Mailom:   na adresu:
Poštou:   na adresu:
Preklad si osobne vyzdvihnem      
Iným spôsobom:   špecifikujte:

Kontaktné informácie:
*Meno:   *E-mail:
Organizácia:   Funkcia:
*Telefón/Fax:   Adresa:
* údaje označené hviezdičkou sú povinné

Informácie pre fakturáciu**:
Presný názov organizácie, fakturačná adresa, IČO, DIČ, iné požadované údaje na zaúčtovanie (číslo objednávky, objednávajúce oddelenie a pod.)

** informácie pre fakturáciu vyplňte len v prípade, keď sa líšia od kontaktných informácií

Prikladám súbor/text na preklad
Mám záujem o bezpečný prenos dát - kontaktujte ma, prosím
Pošlite mi kuriéra   na adresu:
Podklad pošlem inak (faxom, poštou) špecifikujte:

Východzí súbor:
Text:
Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobraziť všetko »