Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Priložte, prosím, súbor alebo text, uveďte kontakt na seba a my Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku prekladu. V prípade záujmu o tlmočenie nás kontaktujte, prosím, telefonicky.

Východiskový súbor:
Text na preklad:
*Meno:   Organizácia:
*E-mail:   *Telefón:
         
*Do jazyka:   Termín:
Max. cena:   Súdna doložka:
Grafické spracovanie:   Notárske overenie:
Iná požiadavka na preklad:
Všetky podklady sú považované za dôverné a v tomto zmysle sa s nimi zaobchádza. Ak máte záujem o dodatočné zaistenie bezpečnosti prenosu dát, kontaktujte pobočku v Prahe.

* údaje označené hviezdičkou sú povinné
Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobraziť všetko »