Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Program manažmentu kvality prekladov

Kvalitu prekladov zabezpečuje program manažmentu kvality. Kvalita v poňatí firmy Atingo zahŕňa nielen bezchybnosť prekladu, ale najmä jeho plnú použiteľnosť bez potreby ďalších kontrol alebo úprav:

 • bezchybný preklad
 • použitie terminológie a zvratov obvyklých pre daný účel a odbor
 • zodpovedajúce formálne spracovanie a včasné dodanie

Program manažmentu kvality prekladov vychádza z týchto princípov a zásad práce:

 • minimálne trojstupňová kontrola každého prekladu v celom rozsahu
  • vlastná kontrola prekladateľom
  • kontrola celistvosti a formálnej správnosti prekladu
  • kontrola presnosti prekladu a terminológie
 • zapojenie rodeného hovorcu do práce na každom preklade
 • vedenie histórie zákaziek pre každého klienta a dôsledné využívanie archívu zákaziek
 • vytváranie a správa slovníkov klientskych termínov, verifikácia slovníkov a garancia ich použitia pri ďalších prekladoch a pri tlmočení
 • využívanie len dôkladne preverených prekladateľov, optimálne prideľovanie práce prekladateľom, aktívny rozvoj ich znalostí a vytváranie prostredia na kvalitnú prácu

Jednotlivé aktivity programu manažmentu kvality prekladov (kontroly, korektúry, práca rodeného hovorcu, vedenie slovníkov) sú samozrejmosťou a neúčtuje sa za ne žiadny príplatok.

Aktuality

Aktuality

Směrnice NIS2 a překlady dokumentů a výkaznictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU NIS2 nese nenápadné označení 2022/2555, ale po jejím převzetí do české legislativy, k čemuž dojde nejpozději 18. října 2024, přinese pro řadu společností velký balík nových povinností. Dotčených společností budou tisíce a jejich okruh, možná ještě rozšíří související Vyhláška o regulovaných službách ...

Zobraziť všetko »