Expresná ponuka

Expresná ponuka

Cieľový jazyk:

E-mail:

Program manažmentu kvality prekladov

Kvalitu prekladov zabezpečuje program manažmentu kvality. Kvalita v poňatí firmy Atingo zahŕňa nielen bezchybnosť prekladu, ale najmä jeho plnú použiteľnosť bez potreby ďalších kontrol alebo úprav:

 • bezchybný preklad
 • použitie terminológie a zvratov obvyklých pre daný účel a odbor
 • zodpovedajúce formálne spracovanie a včasné dodanie

Program manažmentu kvality prekladov vychádza z týchto princípov a zásad práce:

 • minimálne trojstupňová kontrola každého prekladu v celom rozsahu
  • vlastná kontrola prekladateľom
  • kontrola celistvosti a formálnej správnosti prekladu
  • kontrola presnosti prekladu a terminológie
 • zapojenie rodeného hovorcu do práce na každom preklade
 • vedenie histórie zákaziek pre každého klienta a dôsledné využívanie archívu zákaziek
 • vytváranie a správa slovníkov klientskych termínov, verifikácia slovníkov a garancia ich použitia pri ďalších prekladoch a pri tlmočení
 • využívanie len dôkladne preverených prekladateľov, optimálne prideľovanie práce prekladateľom, aktívny rozvoj ich znalostí a vytváranie prostredia na kvalitnú prácu

Jednotlivé aktivity programu manažmentu kvality prekladov (kontroly, korektúry, práca rodeného hovorcu, vedenie slovníkov) sú samozrejmosťou a neúčtuje sa za ne žiadny príplatok.

Aktuality

Aktuality

Pokud má být soudně ověřený překlad opatřen apostilou či superlegalizací pro jeho použití v zahraničí, musí být podpis překladatele na překladatelské doložce úředně ověřen notářem.
Podpis překladatele musí být ověřen buď přímo notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře, nebo notářským kandidátem, který byl notářem pověřen k provádění legalizace a vidimace ve vztahu...

Zobraziť všetko »